I dag är delar av Järnet en ödetomt och så har det sett ut efter att stora delar av byggnaderna revs. Ännu väntar Lars Ingbrand på att planprogrammet för området ska bli klart. Han säger att önskemålet fortfarande är att det ska kunna byggas bostäder på tomten.

– Men går inte det igenom får jag väl köra igång med industri igen, något måste ju hända här. Men målet är absolut att bygga bostäder, det har vi velat göra sedan lång tid tillbaka nu.

Under 2014 lämnades en ansökan om ändrad detaljplan in.

Artikelbild

| Då. Lars Ingbrand kunde börja riva i augusti samma år. Sedan följde flera undersökningar av marken för att ta bort förorenad mark.

– Jag har väntat i ungefär tre och ett halvt år, jag börjar känna att jag väntat klart på kommunen, säger Lars Ingbrand.

Daniel Niklasson är planarkitekt på samhällsbyggnadsenheten. Det är de som handlägger sådana här ärenden. Han säger att planarbetet går vidare, parallellt med en plan för delar av Tändsticksområdet. Han säger att det kan ta tid i komplicerade processer.

– Men arbetet pågår för fullt och jag tror att planprogrammet kan presenteras och tas upp för diskussion innan sommaren i år, säger han.

Han säger också att det ser ut att kunna bli bostäder i området, kanske blandat med verksamheter, exempelvis kontor.

– Bostäder och kontor om man vill. Det är inriktningen som vi arbetar efter.

Lars Ingbrand säger att han väntat länge, när kan allt vara klart?

– Det beror på hur arbetet går efter planprogrammet. Men om allting flyter på, man har ritningar som godkänns och så vidare, så kan det handla om ett till två år.