Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde redovisades arbetet med generationsparken i stadsparken. Den har bland annat inneburit en ny lekanläggning och ett utegym. Totalt var arbetena budgeterade till 8 miljoner kronor, men notan landade på 8,9 miljoner kronor.

– En orsak var att man inte tog in något anbud från start, utan arbetet bedrevs i dialog med entreprenörerna, säger kommunalrådet Tomas Kronståhl (S).

Projektet drabbades dessutom av förseningar – bland annat på grund av att man fick vänta på materiel.