I det grönmålade gamla huset från 1850-talet, som en gång tjänat som lotsbostad, berättar Elin Lundberg varmt och engagerat om sitt bokprojekt. Efter ett och ett halvt års arbete kom 2016 "Att vilja men inte kunna – om sex som gör ont" ut. Ambitionen har varit att skriva en bok att kunna ta till sig, så Lundberg ville formulera sig personligt, berättande och lite med glimten i ögat. Som komplement finns Lovisa Lesses illustrationer.

Att ämnet för Elin Lundbergs första bok blev samlagssmärtor, har bakgrund i åtskilliga möten med unga kvinnor på ungdomsmottagningen.

Vad är samlagssmärtor?
Artikelbild

| Skrivkammare. I lotsstugan på Borgö i Västerviksskärgård hittade Elin Lundberg skrivarinspiration.

– Det vet man inte riktigt. Det kan bero på olika saker. Vanligt är att reptilhjärnan agerar av reflex på något som den upplever, eller tror ska vara, smärtsamt, förklarar Lundberg.

Man tänker att det ska vara blött när man ska ha samlag, men det räcker inte. Penis och vagina funkar likadant. Det behövs blod och att det svullnar. Då pressas glidmedlet fram av svullnaden. Om man är orolig och rädd, så kommer det inte att fungera, eftersom försvarssystemet går i gång.

Vem drabbas?

– Personer med kvinnliga könsdelar. De flesta är i åldersspannet 20-29 år visar stora studier.

Artikelbild

| Stöd. Viktiga för skrivandet var miljön på Borgö och stödet från familj och vänner.

Samlagssmärtor går att bli av med. Elin Lundbergs bok belyser inte bara problematiken. Den är tänkt att fungera både som hjälp för drabbade och för dem som möter personer som drabbats.

– Samlag handlar mycket om identitet och prestation och vi är ofta fixerade vid in och ut. Att vara kreativ kan göra att man blir tryggare och lugnare och kommer ur smärtan, säger hon.