Det var ingen enig församling som godkände planerna. Vänsterpartiets Mariann Gustafsson yrkade på avslag, medan Sverigedemokraten Tommy Ivarsson vill att frågan utreds ytterligare. Han är själv skeptisk till att det byggs en ny byggnad vägg i vägg med det gamla tornet.

– En sådan påbyggnad till gamla vattentornet förstör helt det stora visuella och kulturhistoriska värde som vattentornet äger, skriver han i en presskommentar.

Ivarsson vill att man räknar på vad det kostar att underhålla vattentornet i nuvarande skick, och om det finns några alternativa förändringsområden.

Artikelbild

| Bostäder nästa? Kommunstyrelsen säger ja till den nya detaljplanen för gamla vattentornet.

En majoritet var dock för att godkänna planen. Kommunalrådet Tomas Kronståhl (S) konstaterar att ärendet har en lång historia bakåt i tiden.

– Det hade nog inte blivit något om det inte funnits en entreprenör som tryckt på.

Kronståhl tycker att man kommit fram till ett förslag som kommer att bli bra om man bara gör rätt materialval när man bygger nytt. Han pekar också på att kommunen tagit ett inriktningsbeslut att förtäta bebyggelsen i Västerviks tätort.

– Ska vi skapa nya bostäder måste man bygga någonstans.

Nybyggnationen vid Vattentornet har varit omstridd. Inte minst de närboende har varit kritiska inte bara mot den estetiska utformningen. De har bland annat haft farhågor inför de sprängningsarbeten som kommer att bli nödvändiga, och de höga radonvärden som finns i området.

Oppositionspolitikern Harald Hjalmarsson håller med om att området har en unik karaktär som man inte får fördärva, men var ändå positiv till planen. Han trycker också på att ett tilläggsbeslut togs.

– Vi vill titta närmare på det grönområde som finns runt Vattentornet. Det ger delvis ett igenväxt intryck.