– 150 människor dog förra året i Sverige till följd av överdosering av beroende framkallande läkemedel, skriver Malin Sjölander i en interpellation.

Bakgrunden är en redovisning från Värmland av förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel. Där ligger Kronobergs län i rikstoppen, tätt följt av Kalmar län. Går man fem år tillbaka i tiden hade de två Smålandslänen sällskap av ytterligare tre län i landet, däribland Värmland.

I hela landet har förskrivningarna minskat, men minskningstakten är inte alls lika hög i Kalmar och Kronoberg som i många andra landsting.

– Kanske är det så att vi politiker borde få regelbundna rapporter om utvecklingen, säger Malin Sjölander.

Hon vill själv inte spekulera i varför Kalmar län ligger så högt.

– Det var för att få svar på den frågan som jag skrev interpellationen, säger hon.

Malin Sjölander efterlyser bland annat redovisning om det finns geografiska skillnader över länet.

I Värmland har minskningen varit större - där har fokus varit större på beroendeframkallande läkemedel både politiken och i medierna. Vad Malin Sjölander kan dra sig till minnes så har inte problematiken debatterats i Kalmar läns landsting under hennes tid som politiker.

Lena Segerberg (S), som är den politiker som ska svara på interpellationen vid nästa landstingsfullmäktige, säger att nu ska landstingets läkemedelskommitté redovisa läget för Kalmar län.

– Vi vill till exempel veta vilka patientgrupper som berörs, och om det finns naturliga förklaringar till att Kalmar län ligger så högt, säger hon.