Systemet liknar det med förmånsdatorer som infördes över stora delar av Sverige för snart 20 år sedan. Den anställde får göra ett hyrköp, där hyran betalas genom ett löneavdrag.

Redan nu har ett antal kommuner runt om i Sverige infört förmånscyklar av miljö- och folkhälsoskäl.

I Västervik väcktes initiativet av moderaten Peter Johansson, men idén fick bifall av en enig kommunstyrelse. Kommunen kommer att anlita ett företag som sköter cykeluthyrningen med tillhörande administration. Efter avtalstidens slut kan den anställde köpa loss cykeln till ett restvärde.

Även elcyklar ska ingå i systemet. Politikerna har även önskemål om att lastcyklar ska finnas bland de alternativ de anställda kan välja på. Både anställda i kommunen och de kommunala bolagen ska kunna göra hyrköp.