Spårö båk har under en längre tid fungerat som ett viktigt landmärke för sjöfarare på väg in mot Västervik. Det är Sjöfartsverket som äger båken och de har fått kritik för att underhållet halkar efter. VT har tidigare skrivit att kommunen önskar ta över båken och därmed det långsiktiga underhållsansvaret.

– Vi har skickat in en skrivning från kommunen till staten, där vi ville att de skulle renovera Spårö båk, göra i ordning båken och sedan kan vi ta över och sköta den. Vi har inte fått något svar än, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl.

Innan kommunen kan ta över Spårö båk måste ett omfattande renoveringsarbete genomföras.

– Den måste vara i bra skick så vi inte får någon kostnad, för det är inte meningen att skattebetalarna ska stå för kostnaderna. Sedan kan vi ta över den, då kan också kommunen göra så det blir ett utflyktsmål, anordna någon brygga och möjligheter med toaletter, det är tanken berättar Tomas Kronståhl.

Varför är det viktigt att kommunen tar över Spårö båk?

– Det är viktigt att den sköts och hålls snygg. Eftersom staten inte sköter den kan vi lika gärna ta över den, för Spårö båk betyder väldigt mycket för Västerviksborna och för turismen i Västervik. Då kan man lika gärna göra något viktigt med platsen, ett utflyktsmål.

Hur lång tid kan det ta innan ett beslut fattas?

– Jag tycker vi ska trycka på nu i höst igen, så vi får ett svar. Jag tycker att de borde ta erbjudandet, vi får väl ta en förhandling med dem och se.