Just nu pågår granskning av detaljplanen för vattentornstomten i centrala Västervik. Vattentornet som byggdes runt förra sekelskiftet ska bli bostäder. För att det ska bli praktiskt möjligt, och få plats med hiss och mer boyta, vill man bygga en modern huskropp intill tegelbyggnaden. Redan förra gången planerna var ute på samråd tyckte länsmuseet att den nya byggnaden blir för stor, och att den kommer att skada det befintliga tornets kulturvärden.

Museet tycker inte heller att bestämmelserna om det nya husets utseende är tillräckliga.

En annan remissinstans, länsstyrelsen, har däremot inga stora invändningar. Där vill man främst ha tydligare skrivningar om buller från den småindustri som finns i området.

Desto mer har en av de boende i området att anföra. Hon har skrivit ett sju sidor långt yttrande. Bland annat kritiserar hon att byggnationen innebär att en populär del av ett grönområde försvinner. I planen hänvisar kommunen till andra grönområden i Västervik. Grannen hänvisar till att det är flera kilometer till dessa grönområden. De är framförallt inga alternativ för små barn.

Hon tycker också att kommunen borde göra mer för att ta reda på vad som skrevs i det gåvobrev där marken på 1600-talet skänktes av drottning Kristina till Västerviks stad. Kommunen säger att man inte hittat några dokument.

– Kommunen har inte ansträngt sig. Det vore lämpligt att börja sökandet i Riksarkivet, skriver grannen, som i slutklämmen yrkar på att planering och försäljning stoppas tills dess att det juridiska läget utretts.