Själva byggandet startade i december förra året. Man upptäckte i ett ganska tidigt skede att det var mer berg än beräknat.

– Vi fick spräcka en hel del vilket tog lite extra tid än vad vi planerat för, säger Peter Gevsjö, fastighetsansvarig i Södra Tjust pastorat.

Spräcka innebär att man borrar hål i berget och spräcker det med hydralkraft. Det är en metod som inte har så stor påverkan på närliggande byggnader som sprängning kan ha.

Artikelbild

| Glas. Bygget av Gunnebo kyrka är igång enligt plan. När det är klart kommer besökare mötas av ett stort glasparti vid entrén.

Peter Gevsjö berättar att det kommer bli en total yta på 230 kvadratmeter vilket är dubbelt så stort som den ursprungliga. Det blir nya rum för, till exempel, barnverksamhet och personalen får kontor i bottenvåningen.

– Man kommer kunna anpassa lokalerna efter olika verksamheter. Kyrka och församlingshem blir i samma byggnad.

I den nya tillbyggnaden ska det bli ny trappa och hiss. Gaveln som vetter mot den nya ingången kommer bestå av stora glasrutor. Det kors i järn som satt på den gamla fasaden sparas och ska sättas upp till vänster om glaspartiet. Tillbyggnaden kommer ha murad tegelfasad som den gamla huskroppen. För att hålla varmt ska bergvärme installeras och kyrkan kommer även bli fiberansluten.

– Den orgel som fanns i kyrkan är skänkt till en diplomorganist i Uppsala. En ny elorgel kommer att installeras.

Artikelbild

| Original. Korset i järn sparas och ska fästas på den nya fasaden.

Fredriks Snickeri och bygg från Västervik är entreprenören som utför arbetet. Bygget beräknas vara klart i mitten av augusti och kostnaden ligger på 8,3 miljoner kronor.

– Biskopen kommer när det är dags för invigning, säger Peter Gevsjö.