Enligt statistik från Socialstyrelsen, som presenterades i början av december, sjunker insjuknande och dödlighet i sjukdomen stroke. Under 2016 var det cirka 26 500 personer som drabbades. Socialstyrelsen skriver i ett nyhetsbrev att under 2000-talet har både antal strokefall och antal döda per 100 000 invånare minskat stadigt. Mellan 2002 och 2016 rör det sig om en minskning på närmare 40 procent. Siffrorna visar dock regionala skillnader i andel döda inom 28 dagar efter insjuknande. Kalmar län uppvisar högst värde i dödlighet; 30 procent. Rikssnittet ligger på något över 25 procent.

Detta faktum har fått Malin Sjölander (M) att reagera.

– Vi sticker ut i statistiken och har sämre resultat än övriga Sverige. Alla dödsfall är en stor förlust. Varför ser siffrorna ut som de gör? Är det något i systemet? undrar hon.

Andreas Hurve, strokeprocessledare på landstinget i Kalmar, säger att flera utredningar har gjorts inom Kalmar län.

– I våra undersökningar går det inte att påvisa att vi har sämre vård. Alla tre sjukhusen i länet ligger bra till och har fått flera utmärkelser från Riksstroke (ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård reds. anm.). Vi har frågat oss om det kan vara skillnader i länen vid inmatning av data.

Landstingsråd Lena Segerberg (S), säger att det är självklart att det är viktigt att analysera varför siffrorna ser ut som de gör.

– Det gör vi både vid negativt och positivt resultat. Våra processledare går igenom siffror regelbundet och ser var de står för.