Övningen, KKÖ17, startar på tisdagseftermiddagen den 28 november, pågår i två dagar och är den största kärnkraftsövningen i länet på sex år. Man skulle kunna kalla den ett krislajv, då tjänstemän och politiker från ett 30-tal olika instanser ska öva på att samverka och kommunicera med varandra, media och allmänheten. Detta i samband med en än så länge okänd fiktiv incident vid kärnkraftverket OKG utanför Oskarshamn.

Händelseförloppet styrs från en central vid Brofästet i Kalmar, utifrån ett detaljerat manus. Övningen har planerats i två år och syftet är att pröva, utveckla och stärka länets beredskap för en kärnteknisk olycka. Huvudfokus ligger på ledning och samordning, samt utrymning. Utåt sett kommer knappt övningen att märkas alls, då den pågår främst i de deltagande aktörernas egna krisledningslokaler och i digitala kanaler särskilt framtagna för övningen.

De personer som ingår i övningen vet om sin placering, men även för dem är många av detaljerna okända.

– Jag utgår från att det handlar om någon form av utsläpp eller risk för utsläpp, säger kommunens räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson som är en av fyra personer inom kommunen som i en krissituation kan fungera som stabschef. Det är också den roll han kommer att få spela i övningen.

Han bedömer att kommunen har fungerande organisation och arbetssätt för den här typen av händelser.

– Vi är ganska vana att hantera kriser, fatta snabba beslut och planlägga på en bra nivå. Men man lär sig alltid nya saker för varje övning. Det är nu vi kan göra misstagen och våga misslyckas.

Den centrala krisledningen består dels av en krisledningsnämnd, bestående av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Den kan ta över andra nämnders beslutanderätt i en krissituation. Dessutom finns en krisledningsgrupp bestående av tjänstemän från de olika kommunala förvaltningarna samt några kommunala bolag.

Vid Västerviks sjukhus finns en motsvarande organisation med en övningsledare som styr insatserna.

Chefssekreteraren Lotta Hartzell ingår i den särskilda sjukvårdsledningen, där sjukhusets samlade resurser hamnar i en kris.

– Vi har fått en del material och inloggningsuppgifter till en övningswebb och har förberett oss så gott vi kan. Det ska bli spännande att vara med om en så här stor övning, säger hon.