Under november månad startade 112 nya företag i Kalmar län, jämfört med 106 företag i fjol.

Siffrorna för Västerviks kommun är inte klara ännu.

– Jag tror att vi kommer att hamna på en bra nivå, ungefär som vi brukar göra. Vi har siffror som sträcker sig fram till sista oktober. Under årets första tio månader har 130 företag startats i kommunen, säger Camilla Janbring, verksamhetsområdeschef, Västervik framåt.

I genomsnitt startar cirka 170 nya företag varje år. Dessutom har 58 företag flyttat till kommunen, vilket är högre än årsgenomsnittet på 50.

– Det har ju varit högkonjunktur några år och när det är det, är det vanligt att nyföretagandet minskar. Men vi ser snarare ett ökat inflöde, säger Camilla Janbring och berättar att från slutet av september och framåt har många vänt sig till Västervik framåt för nyföretagarrådgivning.

– Vi ser ett högt tryck och det ser lovande ut i början av nästa år, säger Camilla Janbring och berättar att det ofta tar sex månader från rådgivning till nystart.

Majoriteten av företagen är olika typer av tjänsteföretag.

– Vi ser också att fler nyanlända väljer att starta företag. Då handlar de ofta om kompletterande tjänster. Det kan hända att syrier saknar något i Sverige och då startar de ett företag.