Problemet framkommer i kommunens delårsrapport. Samtidigt som ekonomin i mycket går åt rätt håll så dras man med två svårlösta problem på miljöområdet:

Under 2017 skulle utsläppen koldioxid i samband med bilresor minska med fem procent. Kommunen har satsat på el- och biogasdrivna bilar. Ändå tror man att målet kommer att missas. Förklaringen är att resandet med egna bilar ökat. Som regel är det bensin- och dieseldrivna bilar, vilket äter upp en del av kommunens miljösatsning.

– Vi har gått ut med påbud till våra anställda att det är viktigt att kommunens egna bilar används i första hand, för att vi ska nå målet, säger kommundirektör Anders Björlin.

Politikerna Tomas Kronståhl och Harald Hjalmarsson nämner några tänkbara förklaringar till varför man tar den egna bilen i jobbet: En kan vara att man tycker att det är krångligt att låna bil i den kommunala fordonspoolen, en annan är osäkerhet inför om det ska gå att hitta ladd- eller tankställen under bilresan. Samtidigt säger kommunalrådet Tomas Kronståhl att de senast inköpta elbilar har en bra räckvidd.

– De ska klara en resa till Kalmar, Norrköping eller Linköping, tur och retur, på en laddning.

Det andra problemet är inte nytt. Senast 2020 ska alla kommunens verksamheter källsortera sitt avfall. Under 2017 ska man ha kommit upp i hälften av verksamheterna. Det målet ser man inte ut att nå.

Redan tidigare har oppositionspolitiker kritiserat att skolor och äldreboenden inte klarar av något som de flesta vanliga hushåll gör. Kommunalrådet Tomas Kronståhl säger att det är "pinsamt" att man tycks missa målet för 2017.

I en kommentar framgår att Västervik Miljö- och Energi och kommunens fastighetsbolag Tjust Fastigheter arbetar tillsammans för att hitta lösningar.