På Lucerna står en ny betongfabrik klar. Betongproduktion i Västervik AB (BPV), dotterbolag till Aquavilla, hade öppet hus under fredagen och visade upp sin verksamhet. Tobias Thilly, platschef och ansvarig driftsledare berättar att de startade upp från noll och har ägnat mycket tid till att laborera fram olika typer av betong. Det handlar om att få konsistensen rätt för det som betongen ska användas till. På golvet i en av hallarna kan man se detta tydligt. Där står klumpar på rad som successivt förändrar form.

– Den betong som är fastast används sällan. Den vanligaste är den som har konsistensklass S5, säger Tobias Thilly.

Det är i laboratoriet som arbetsdagen börjar. Sanden som ska användas till blandningen måste ha rätt fukt och den mäts noggrant. Det ligger provklossar i ett vattenbad, hållfasthet testas i en särskild maskin och man mäter lufthalten i betongen. Tobias Thilly för anteckningar för att, om det skulle behövas, kunna gå tillbaka och spåra en viss blandning.

Artikelbild

| Blandaren är stor och kan producera upp emot 80 kubik betong i timmen.

– Det är en hel del matte och uträkningar.

Själva produktionen styrs via datorer och på skärmar visas de olika delarna i processen. Från kontoret, via en brant stege, kommer man till den gigantiska blandaren.

– Det här är själva hjärtat i produktionen. Här vägs och mäts det som ska i blandningen och sedan mixas det, säger Tobias Thilly.

På baksidan av fabriken finns stora högar med ballast i olika grovlekar. Ballast kallas den sand som blandas med cement och vatten för att bli betong.

Artikelbild

| Tobias Thilly är platschef och ansvarig driftsledare på Betongproduktion i Västervik.

Temperatur är en viktig faktor vid framställning av betong. I en ganska oansenlig containerliknande byggnad finns värmeanläggningen som värmer både ballast och vatten. Den håller ungefär 20 grader för att betongen ska mogna.

– Anläggningen värmer snabbt även på vintern. Förutom att den värmer beståndsdelarna till betongen håller den också hela anläggningen varm, säger Sami Leino från Leimro.

Artikelbild

| Produktionen styrs via datorer.

Richard Bergström, vd för Aquavilla, säger att betongproduktion i samband med byggandet av Aquavillor har varit med i planerna sedan dag ett. På grund av beviljat bygglov för egen kaj har man dock tidigarelagt investeringen.

– När vi bygger kajen kan vi träna upp vår personal och säkra en kvalificerad produkt för den flytande delen av våra villor, säger han.

Artikelbild

| Konsistens är viktigt. Den till vänster är den vanligaste.

Han berättar vidare att de första husen kommer att hamna i Marinstaden i Nacka.