LÄS MER: Så var hela kommunfullmäktigesammanträdet.

Fränast i kritiken var kanske vänsterpartisten Mariann Gustafsson. Hon räknade upp en rad handlingsalternativ till hur man ska hantera det gamla vattentornet från tidigt 1900-tal, som i dag står och förfaller.

* Försöka hitta en användning för det i dess nuvarande form, och renovera.

* Riva och bygga nytt.

Däremot var hon kritisk till det förslag som beskrivs i detaljplanen, att man bevarar vattentornet och bygger ihop det med en modern huskropp. Gustafsson menar att det inte var ett bevarande.

Hon fick stöd av bland andra Sverigedemokraten Bo Karlsson som menade att vattentornet är synligt från många håll i Västervik. Hans parti vill att man undersöker om det finns möjligheter att göra något av tornet i dess nuvarande form.

Liberalen Kenneth Hardy Axelsson var även han skeptisk. Han påminde om det motstånd som finns bland de närboende.

Försvararna av en tillbyggnad fanns framförallt bland socialdemokraterna:

– Jag tycker att det ser spännande ut. Jag hoppas att det blir av, sade Angelica Katsanidou.

Pontus Larsson (S) påminde om en annan Västerviksbyggnad som möttes av starkt motstånd inför byggnationen: Häggbladska huset vid Fiskarehamnen.

– I dag räknar vi den som en av Västerviks vackraste byggnader.

Han höll med Bo Karlsson om att vattentornet är väl synligt i Västerviks stadsbild.

– Med den här detaljplanen kan Västervik kanske få en mer modern silhuett, sade Larsson.

Tomas Kronståhl påminde om den entreprenör som arbetat i många år för att förslaget ska bli verklighet.

Frågan gick till votering. 40 röstade för detaljplanen, och fem röstade emot. Övriga avstod från att rösta. V, L och SD reserverade sig mot beslutet.