Sommaren 2015 började vattnet i Västervik att smaka illa. För att få bukt med problemet valde Västervik miljö och energi att spola vattenledningsnätet, vilket verkar ha hjälpt. Nu är det dags för etapp två i arbetet. Det är företaget Pollex AB som sköter spolningen. Göran Bengtsson och Adam Bengtsson berättar att det nu är centrum, Piperskärr, Gränsö och de södra delarna av Västervik som kommer att beröras. Och det finns en hel del att tänka på.

– En av de viktigaste sakerna är att inte spola i sin kran eller toalett under tiden som vi spolar. Den tiden står på lappen som vi skickar ut en veckan innan vi kommer.

Om man spolar kan nämligen smuts ta sig in, få toalettstolar att läcka och maskiner att sätta igen, berättar Göran Bengtsson.

Artikelbild

| Tid. Göran Bengtsson säger att det är viktigt att inte spola under tiden som ledningarna spolas. Det kan skada exempelvis diskmaskinen.

I centrum måste man vara extra försiktig.

– Det är svårare där, ledningarna går till flera fastigheter. Fler eller färre kan beröras men vi kommer att skicka information om det en vecka innan.

Som längst kan man bli av med sitt dricksvatten under två dygn, normalt är ett dygn, och arbetet kommer att pågå från vecka 8 och tre månader framåt. Spolningen sköts med hjälp av tryckluft.

– Vi stänger av ett helt område, och använder rent vatten från en redan spolad ledning för "skjuta" den smuts som finns i ledningarna framför oss. Det kan vara rejält missfärgat när det kommer ut ur vattenposten, säger Göran Bengtsson.

Artikelbild

| Brunn. Den smuts som följer med spolningen sköljs ner i dagvattenbrunnarna, säger Adam Bengtsson.

Ett visst buller kan man också komma att höra, det är från kompressorn som sköter tryckluften.

– Förra gången gick det fint, det hoppas vi att det gör igen.

Mer information om spolningen kommer att finnas på Västervik miljö och energis hemsida.