Det är särskilt en detalj som oroar grannarna: ett bålhus med grillplats.

– Risken är stor att det blir ett tillhåll för personer som kvälls- och nattetid använder huset för festande och alkoholförtäring, skriver en granne.

– Jag befarar att det kommer att nyttjas av a-laget och de ungdomsgäng som i dag tjoar och tjimmar på lekplatsen under sen kvällstid. Placeringen av bålhuset är smått huvudlös, tätt inpå kyrkans lokaler, Gertrudsgården och kvarteret Prosten, skriver en annan granne, som önskar mer belysning i parken.

Miljö- och byggnadsnämnden såg dock ingen anledning till att säga nej till bålhuset.

– Det ligger väl synligt, och ordningsmakten har inte haft något att invända, säger Ingvar Ahlström (M), andre vice ordförande i nämnden.