Politikerna i kommunfullmäktige möttes av två välbekanta ansikten utanför Bryggaren när de anlände till kommunfullmäktiges septembermöte på måndagskvällen: Lennart Brewitz och Kenneth Lind stod och delade ut ett flygblad till de förbipasserande.

Det är två stridbara män som de senaste åren ifrågasatt allt från turerna kring Slottsholmen till överföringen av VA-verksamheten, från kommunen till det kommunägda bolaget Västervik Miljö och Energi.

De har varit medlemmar i det löst sammansatta nätverket Vision Västervik. I grupperingen finns flera lokala debattörer. Medlemmarna har träffats fysiskt, och debatterat på nätet. Föreningens mejlgrupp har totalt 90 medlemmar.

På senare tid har entusiasmen falnat något, och det är därför man bestämt sig för att ta en time-out.

– Vi kommer inte att sluta att engagera oss. Några kommer nog att gå med i etablerade partier, säger Lind och Brewitz.

Hur har ni lyckats påverka Västerviks kommun under de här åren?

– Jag tycker att attityden från kommunen har förändrats. Man har blivit mer öppen och transparent. Kommunen har blivit mer aktiv med olika medborgardialoger, säger Lennart Brewitz.

– Kommuninvånare som vänder sig till kommunen och begär ut uppgifter blir bättre bemötta. Kommunen lägger ut mer information på sin hemsida, säger Kenneth Lind.

Vision Västerviks fyra verksamma år avslutades med en sång. Gamla visan "Sådan är kapitalismen" hade döpts om till "Sådan är politiken":