– Det är en kombination av markförhållanden i länet och det torra vädret som väntas i början av veckan, säger Sofia Söderberg, meteorolog vid SMHI.

Störst bedöms brandrisken vara under måndag till onsdag, då vädret förväntas vara i huvudsak torrt.

– Det finns både antändningsrisk och spridningsrisk, säger Sofia Söderberg.

Brandrisken bedöms vara stor i nästan hela sydöstra Sverige, men även län på västkusten är drabbade.

SMHI uppmanar allmänheten på sin hemsida att vidta stor försiktighet vid eventuell eldning utomhus.