Tidigare i veckan berättade VT om att smalspåret vill satsa fem miljoner kronor bland annat på säkrare järnvägsövergångar, bättre tillgänglighet vid några stationer och bättre möjligheter att köra med två tåg samtidigt på smalspåret.

En enig kommunstyrelse godkände kommunens del i projektet:

– Det är ju vår säkrast fungerande kollektivtrafik, skämtade kommunalrådet Tomas Kronståhl (S) vid kommunstyrelsens presskonferens.

VT har fått läsarfrågor om hur stort resandet är, och hur mycket offentliga institutioner subventionerar trafiken med. Av ansökan framgår att det årligen bedrivs tidtabellsstyrd trafik 50 dagar sommartid, till det kommer extrainsatt trafik vid stora publikevenemang. I snitt har man 15 000 resande på ett år. Man får inga bidrag till driften.

– Däremot har vi några anställda med bidrag från arbetsförmedlingen, säger Daniel Niklasson, som är engagerad i trafiken.

Vid större underhållsinsatser får man bidrag från Riksantikvarieämbetet i och med att smakspårsjärnvägen är klassad som byggnadsminne.