Så påverkas du som...

...jobbar i kommunen.

2,5 procent har avsatts till de årliga löneökningarna – det är vad kommunen brukar avsätta. Dessutom har kommunen avsatt 10 miljoner kronor på extra lönesatsningar. Det är inte specificerat hur pengarna ska användas. Det kan bli riktade satsningar på områden där man har rekryteringsproblem.

Ytterligare 2,6 miljoner kronor finns öronmärkta för höjda löner till undersköterskor. Samtidigt finns det ett behov av fler undersköterskor, därför vill kommunen erbjuda 50 personer undersköterskeutbildning.

...bor i Gamleby.

Även norra kommundelen ska få barnomsorg nattetid under 2018. 2019 har 2 miljoner kronor avsatts till en parkmiljö framför herrgården - det är en del i omstöpningen av området där Åbyskola låg. Ytterligare ett år framåt finns 10 miljoner avsatta för en fotbollsplan med konstgräs. Dessutom finns en satsning på resecentrum i samarbete med Trafikverket med i budgeten.

...cyklar till jobbet

Det finns en rad nya gång/cykelbanor inplanerade de närmaste åren – inte bara i Västervik. I Ankarsrum är 1,5 miljoner kronor anslagna till en bana längs med Bruksliden. I Gamleby läggs lika mycket 2019 på en sträcka i centrum. I Västervik finns sträckor i Örbäcken, på Hornslandet och i Jenny upptagna.

...gillar att klättra och klänga.

En miljon kronor finns anslaget till lekpark och utegym i Loftahammar.

...söker utflyktsmål.

En parkeringsplats ska göra Gränsö mer lättillgängligt. 500 000 kronor anslås till projektet bronsålderskust vid Casimirsborg.

...har ställt till det.

2018 får räddningstjänsten 4,5 miljoner kronor till en ny släckbil, och 500 000 kronor till en mindre båt.