Anders Torstensson, Lofta församling i Norra Tjust pastorat

Vilka är era viktigaste frågor inför valet?

– Vi ska ju jobba för pastoratet. Det är de fyra huvuduppgifterna, gudstjänsten, diakonin, undervisning och mission. Och så vill man ju gärna ha lite musik också. Vi vill få folk att trivas och känna att de kommer till en gemenskap.

Artikelbild

| Lofta församling. Anders Torstensson vill att pastoratet i norra Tjust ska jobba med de fyra huvuduppgifterna.

Vad är det som skiljer er från de andra partierna, varför ska man rösta på er?

– Vi vill få församlingsborna att engagera sig och uppleva gemenskapen.

Hur arbetar ni nu i veckan inför valet på söndag?

– Vi pratar med folk som vi känner. Vi har inga stora valkampanjer direkt.

Artikelbild

| Aktiv kyrka. Ivar Svensson tycker att kyrkan ska våga prova nya saker.

Finns det områden där ni tycker att kyrkan borde förnya sig?

– Det närmsta är väl psalmerna, där kan man ha det lite modernare. Men man måste känna igen sig i kyrkan, vid jul till exempel så ska det vara klassiska julpsalmer.

Artikelbild

| Kyrkans bästa. Leif Kellgren säger att de måste fortsätta kämpa med ekonomin i norra Tjust pastorat.

Ivar Svensson, Aktiv kyrka i Norra Tjust pastorat

Vilka är era viktigaste valfrågor?

– Det är att fortsätta som vi har gjort, vi har kommit en bra bit på väg. Vi har en bra arbetskår, det är en fin trupp som jobbar tillsammans, och vi har lyckats få ekonomi i det hela. Vi har sålt några församlingshem så att vi slipper underhållsarbete och driftskostnader.

Vad vill ni satsa mer eller mindre på framöver?

– Vi vill satsa mer på verksamheten. Vi är redan tajta med personal så där går det inte att spara på något. Vi ville sätta upp solpaneler på kyrkan i Lofta men där har framför allt länsstyrelsen varit besvärliga. Folk sa att det skulle bli fult. Men man måste hänga med i tiden och prova nytt.

Leif Kellgren, Kyrkans Bästa i Norra Tjust pastorat

Vilka är era viktigaste frågor inför valet på söndag?

– Det är att församlingsarbetet och ungdomsarbetet måste komma igång i pastoratet. Vi har kommit tillrätta med ekonomin under mandatperioden men vi måste fortsätta kämpa. Den är svår att hantera.

Vad vill ni satsa på?

– Våra fastigheter måste underhållas. Nyligen blåste taket på kyrkan i Loftahammar loss så vi måste lägga om hela sidan. Det kyrkliga arbetet har vi tjänstemän som sköter åt oss.

Ni i norra Tjust har inte varit lika utåtriktade inför valet som man varit i södra Tjust, vad beror det på?

– Vi har inte den ekonomiska orken att gå ut i pressen i den omfattningen.

Vilka valfrågor man har i Södra Tjust pastorat kan du läsa i fredags VT.