Snart är det dags för val till styrelse i Islamiska kulturcentret i Västervik.

– Förhoppningen är att alla muslimer i Västerviks kommun, som vill, kommer och röstar. Det säger Mahir Gure, som är sekreterare i styrelsen. Fem styrelsemedlemmar ska väljas, och de kommer att sitta i styrelsen de kommande två åren.

– Alla intresserade kan höra av sig om man vill sitta i styrelsen.