Tre politiker pekar alla ut en och samma fråga när VT undrar vad det kan bli mest debatt om:

– Södra infarten, svarar Sverker Thorén (L), Hans Ellervik (WP) och Lars-Inge Karlsson (KD).

Thorén pekar på att även ett tidigare positivt parti som Moderaterna börjat uttrycka tveksamhet inför projektet.

Kristdemokraten Lars-Inge Karlsson säger att möjligheterna till medfinansiering är avgörande.

– Det gjordes en överenskommelse i kommunen innan jag kom in i politiken. Det skulle krävas en medfinansiering på minst 75 procent. Den linjen har KD haft sedan dess.

Han tycker att fullmäktige behöver tala om vad man ska lägga pengarna på sikt. Karlsson tycker att Södra infarten ska ställas mot andra stora framtidsbehov som satsningar i äldreomsorgen, när antalet 80-plussare blir fler, eller investeringar för att säkra vattentillgången.

Liberalen Sverker Thorén nämner en annan fråga som hans parti kommer att driva: Tillskott till elever med särskilda behov. För några år sedan lades de särskilda undervisningsenheterna för dessa elever ner – de skulle istället integreras i de vanliga klasserna. Även Socialisterna och Vänsterpartiet nämner ytterligare satsningar på denna grupp i sina skuggbudgetar.

Kulturen har också potential att bli en debattfråga. Ett återinförande av kultur- och fritidsnämnden dyker upp i fyra partiers skuggbudgetar: V, L, W och SD. Alla fyra partierna vill lägga mer pengar på kulturen. Däremot varierar formerna. Från SD som vill lägga en miljon kronor på en kulturarvsfond till vänsterpartiet som vill öka kulturenhetens budget med 3,7 miljoner kronor.

När Tomas Kronståhl (S) får frågan om vad han tror kommer att debatteras mest så lyft han fram två andra frågor. I budgeten finns en extrasatsning på löner.

– Även om alla partier är för satsningen så tycker jag att det är viktigt att berätta om hur den tänkt att fungera.

– Sedan har jag sett att moderaterna är kritiska mot att vi övergett 2-procentsmålet för 2018. Det är jag beredd att debattera.

Målet innebär att kommunen ska göra ett överskott på minst två procent av de totala skatte- och statsbidragsintäkterna.

Det finns ytterligare en procentsats som kommer att debatteras: "Förbättringsarbetet". Det innebär att förvaltningarna varje år ska minska sina kostnader med en procent. Majoriteten ser det som en sporre för förvaltningarna att kontinuerligt ompröva och effektivisera sina arbetssätt så att man kan frigöra pengar till nysatsningar. Flera oppositionspartier ser det istället som ett förklätt sparbeting.

– Det är inte snyggt att först ge en verksamhet en budget, och sedan kräva tillbaka en procent av pengarna, säger Hans Ellervik (WP).