I ett pressmeddelande skriver Landstinget i Kalmar län att syftet med samverkan mellan regionerna och landstinget är att utveckla utformningen av och innehållet i patientkontrakten. Man vill även pröva olika format och arbetssätt.

Ett patientkontrakt är en slags vårdgaranti, där patient och sjukvård ska komma överens om vad som ska göras och när. Meningen är att behandlingstiden och undersökningstiden ska bli så kort som möjligt.

I pressmeddelandet skriver man också att meningen och målet med kontrakten är att patienten ska ha en utsedd kontaktperson eller vet vart hen ska vända sig med frågor.

– Men det handlar också om att öka samordningen av vård, omsorg, behandling och förebyggande insatser för patienter med fler vårdkontakter. Det är ett sätt att komplettera dagens vårdgaranti och stärka patientens ställning, säger projektledaren Ragnhild Holmberg.

Pilotverksamheten ska ledas i projektform för att sedan utvärderas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I december 2018 ska projektet vara avslutat.

Ragnhild Holmberg var tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör i Kalmar län.