Fastigheten Tändstickan 7 inrymmer i dag bland annat hamnkontor, pool och service för gästhamnen i Västervik.

Syftet med förvärvet uppges i ett pressmeddelande vara att skapa ostkustens bästa gästhamn, knyta ihop satsningen på Slottsholmen och profilera Västervik som sjöstad.

Köpare är alltså Slottsholmen 1 Invest AB, som ägs av Björn Ulvaeus och Alm Equity AB, samt Västerviksföretaget Investervik AB, som ägs av Christer Borka Larsson, Roger Axmon och Jakob Nelson.

– Nu när Västerviks kommun satsar på gästhamnen och bygger en vågbrytare som ska fungera som promenadstråk från Slottsholmen till Notholmen, så vill vi vara med och bidra med något riktigt bra. Vi ska utveckla ett koncept som är ett komplement till Slottsholmen och som gör Västervik till ostkustens bästa gästhamn, säger Björn Ulvaeus i pressmeddelandet.