Under veckan som gått har Sveriges television publicerat en granskning där kommunernas satsning på kulturen har brutits ned till hur mycket varje kommun satsar på varje kommuninvånare. Västerviks kommun satsar 774 kronor på kultur, per person, vilket i jämförelse med Sveriges 290 kommuner placerar Västervik på plats 249. Kulturchefen i Västerviks kommun, Maria Rudbo, identifierar folkbiblioteksområdet som ett område där det gjorts stora besparingar under de senaste åren.

– När man tittar på resurstilldelningen jämförelsevis med Kalmar län och hela Sverige så är det framför allt vår biblioteksverksamhet som inte har så goda ekonomiska förutsättningar.

Vad skulle man kunna göra om man fick mer pengar?

Artikelbild

| Inte förvånad. Anna Bodjo (MP) tror att det går att förändra kulturpolitiken men att man först måste sätta upp tydliga mål.

– Det finns många områden som vi skulle kunna utveckla både när det gäller en mer attraktiv miljö och att införliva konst och kultur i våra utomhusmiljöer. Det gäller även offentliga lokaler och tillgänglighet till lokaler att ställa ut i. Vi har ett väldigt rikt ideellt kulturliv i kommunen och det är viktigt att vi kan stötta sådan verksamhet.

Satsas det för lite pengar från politiskt håll?

– Det är inte upp till mig att säga men jag ser att det finns många saker som vi skulle kunna utveckla. När det gäller kultur finns det många delar som är viktiga och där skattefinansiering behövs för att göra det tillgängligt för alla. Det kanske inte betalar sig per budgetår men om man tittar ur ett socioekonomiskt perspektiv och på längre sikt kanske det också kan betala sig ekonomiskt. Kulturen erbjuder ofta sociala mötesplatser och kan få folk att må bra, det kan öka folkhälsan.

Från politiskt håll är man inte överraskad över att man är bland de kommuner som satsar minst på kulturen i landet.

– Det har nog inte varit så illa förut men vi har inte varit i topp tidigare heller, säger Anna Bodjo (MP), ordförande i kommunstyrelsens utskott för folkhälsa, samhällskydd och kultur.

Hon tror att anledningen till kommunens låga placering i länet och landet beror på att det är svårt att få till ändringar i kulturbudgeten, den ser enligt henne ofta ganska lika ut från år till år.

– Ska man förändra det måste man ha tydliga mål. Det behöver inte vara att man ska satsa mest på kultur i landet utan det är viktigare att se vad man kan få för pengarna, exempelvis vad andra kommuner har som vi inte har.

Västerviks kommun är en av de större i södra Sverige vilket Maria Rudbo tror kan vara en bidragande orsak till att kulturpengen blir förhållandevis låg per person.

– Vi har en geografisk utmaning eftersom vi är en så stor kommun, det gäller att göra kulturlivet tillgängligt för alla. Samtidigt går det inte att sticka under stol med att det är en prioritering av resurser, säger hon.