Den vanligaste kritiken jag får av lokala företagare är att VT skulle vara på tok för kritisk och för negativ. Det är egendomligt. Särskilt med tanke på att det inte stämmer. Vi är extremt intresserade av näringslivet av flera skäl. Det främsta skälet är att läsarna är väldigt intresserade. Veckovis skriver vi artiklar om det lokala näringslivet. Så fort vi ser en förändring i exempelvis någon butik, en nysatsning, en utbyggnad, en renovering, eller vad som helst, så är vi där och ställer frågor. Ett exemplet är vår artikel om att många restauranger och fik just nu passar på att renovera inför säsongen. Vi har helt enkelt sett att de bommat igen för att rusta upp sina lokaler, och då är vi där och ställer frågor.

”VT ger dig bara publicitet när du lägger ner ditt företag”, skriver en företagare i en av dessa trådar på Facebook och får genast medhåll av flera andra.

Det är inte sant, naturligtvis. När något öppnar så får man lika mycket publicitet, eller till och med ännu mer än när man lägger ner. Eller om man nyanställer eller utökar på annat sätt. Det ger också rubriker.

Självklart skriver vi om nedläggningar också. Det kan uppenbarligen tolkas som att vi är negativa då. Men det kan också tolkas som att vi gör det för att vi bryr oss, för att vi vill att ni läsare ska få veta vad som händer.

Lokaltidningar har alltid fått kritik för att de är kritiska. Men det är vår roll. Att ställa kritiska frågor. Vi funderar inte kring ”negativt” eller ”positivt” på det sättet. Vi skriver om det som sker.

Om man vill ha nyheter där det i princip aldrig ställs några kritiska frågor så kan man vända sig till kommunens hemsida, eller Västervik Framåt. Där presenterar de ofta sina egna nyheter, gärna helt okritiskt. Om man vill se nyheter från fler perspektiv där det ställs kritiska frågor. Ja, då vänder man sig till oss.

Det är inte bara våra nyheter inom näringslivet som är mestadels positiva. Vi är totalt sett mer positiva än negativa, och orsaken är att det händer mer positiva grejer än negativa i vår kommun. Vi har undersökt detta noggrant under åren just för att kunna svara på kritiken. Om man ser till de lokala artiklar som innehåller positiv information eller åtminstone förväntas tas emot positivt, exempelvis: ”Här blir det nya butiker”, eller ”Sökhunden Asterix är bäst i Sverige” så upptar den typen av artiklar närmare 80 procent av det redaktionella utrymmet i tidningen utslaget på ett år.

Och slutligen. En negativ artikel för vissa personer, kan ju vara positiv för andra. Att vi granskar makthavarna eller skriver om en nedläggning tycker ju säkert makthavarna och företagsägaren är jättejobbigt och negativt. Men den bredare allmänheten tycker rimligtvis att det är positivt ur ett demokratiskt perspektiv.