Roger Psajd, du har vid flera tillfällen sagt att målet är att vi ska ha Sveriges bästa skola i Västervik. Det är ett mål eller vision som jag helt kan ställa mig bakom, men jag har svårt att se att vi är på rätt väg dit.

De senaste veckorna har jag fått många frågor om hur det ska gå att spara 35 miljoner inom skolans område, under 2012. Jag har helt ärligt svarat att jag inte kan se hur det är möjligt.

De svar jag önskar genom detta öppna brev är nog av intresse för alla. Kanske främst för föräldrar med barn i skola och förskola, våra barn och ungdomar och inte minst all personal som jobbar inom skolan.

Innan jul så togs det beslut om vilka resurser som går ut till skolorna i forma av skol- och barnomsorgspeng, den så kallade skolpengen. Det innebär att under 2012 kommer antalet lärare, förskollärare och barnskötare inom våra olika skolformer att minska med cirka 60 tjänster.

Då en stor del av neddragningen inte kan ske förrän till hösten så kommer det med all säkerhet att bli ännu fler tjänster som behöver tas bort.

Detta kommer att bli ytterst kännbart, som alla förstår, framför allt för de som jobbar på våra skolor och förskolor och som redan i dag är hårt ansträngda. Personalen känner redan i dag att det är svårt att hinna med det man vill göra för att våra barn och ungdomar ska få den skola som de har rätt till.

Roger Psajd, du har vid flera tillfällen sagt att det inte är hur mycket pengar som satsas på skolan som avgör resultatet.

Alla är nog överens om att det inte enbart är pengar som avgör resultatet, men att det ändå har en stor betydelse. Under de senaste 4 åren har det sparats mellan 25-30 miljoner inom skolan, förutom de besparingar som beror på att det är färre elever.

Jag är säker på att det har stor betydelse att vi har tillräckligt många pedagoger och övrig personal som kan ge hjälp och stöd till våra barn och ungdomar.

Det jag verkligen vill ha svar på av dig Roger Psajd, är hur du tänker att vi ska kunna bli ännu bättre när det blir så många färre som jobbar i verksamheten.

Det jag vill veta och säker många med mig är hur det ska gå till.

Det räcker inte att bolla frågan till tjänstemännen utan den som är ordförande måste ha en egen tanke om hur det ska gå till. Ge det svaret så att alla vet hur det ska gå till.

Förutom den "vanliga" verksamheten så pågår det ett omställningsarbete bland annat när det gäller de hårdare behörighetskraven för lärarna.

Vid anställningar av nya lärare ska första året vara ett introduktionsår med en mentor som ska följa den nya läraren. Detta kommer att kräva nya pengar, pengar vi inte har i dag.

Nu är många lediga under helgerna men jag tycker det är viktigt att personalen snabbt får klara besked om hur det kommer att bli framöver.

Jag tror att skolan och förskolan behöver en tid av lugn så att personalen kan fokusera på huvuduppgiften.

Nämligen att se till att våra barn och ungdomar får så bra start som möjligt i livet.