I Centerpartiets strävan att helt och fullt värna landsbygdens intressen anser vi följande: Ett år efter Västerviks kommuns beslut att lägga ner ett antal skolenheter och bevara andra, kommer nya förslag om ytterligare nedläggningar. Vi undrar var stadgan och långsiktigheten finns i besluten av verksamheten. Vi som bor och verkar på landsbygden måste få lugn och arbetsro - likaså elever, lärare och personal.

När vi förra året tog fram argument och hade starka breda samhällsskäl fann vi att våra synpunkter vann gehör hos de beslutande. Vi var nöjda och tillfreds. Faktiskt väldigt glada. Men nu...

Nu bara en kort tid efteråt vill man börja om igen. Vi måste säga nej!

Är det så illa att pengarna inte räcker till vård, omsorg och skola måste man börja fundera på att höja kommunalskatten.

Till sist, politiker sluta spara på våra barn.