I lördags kunde vi läsa din "pudel", Harald Hjalmarsson. Den duger inte. Du tar hela skulden själv när det i själva verket är så att ingen i ditt lag presterar. Ett underskott på 30 procent av den påverkbara budgeten skall inte kunna undgå någon ansvarig, politiker såväl som tjänsteman. Du rannsakar din arbetsbelastning. I själva verket är det ju så att du anställde en ställföreträdare som skulle sköta detta i din frånvaro. Den cirka 3/4 miljon kronor som Christin Rampeltin Molin kostar verkar ju ha varit helt slängda i sjön. Din ställföreträdare har ju inte ens fört din talan och någon uppföljning kan hon omöjligt ha gjort. Utfallet hade varit detsamma utan en ställföreträdare och på så sätt hade du sparat 2,5 procent av det tidigare sparmålet.

Du har lite otur när du rekryterar. I två fall har du valt medarbetare utanför politiken och valsedeln. I bägge fallen är utfallet tveksamt. Roger Psajd har ju inte ens en förväntning om vad hans fögderi skall prestera och hur man skall mäta detta. Jag tvivlar starkt på att man med den inställningen kan nå sina mål, man har ju inga. Psajd verkar ha en 10 års plan för att starta sparandet samtidigt som sparandet skulle ha gett resultat i går. Din ställföreträdare har inte utför ditt jobb på ett acceptabelt sätt och jag är därför tveksam till nyttan av tjänsten.

Inga av dina nämndsordföranden har klarat uppföljningen av sin verksamhet. Hade de varit engagerade i lagarbetet så hade larmklockorna skallat före sommaren förra året. Den totala förlusten är ju över hundra miljoner eftersom man också hade ett sparmål på 30 miljoner att leverera. 10 miljoner kronor i månaden i tapp mot budget syns i varje verksamhet som har en aktiv uppföljning. Det motsvarar 440 000 kronor för mycket i utgifter varje arbetsdag. Med någon uppföljning värd namnet syns detta på ett tidigt stadium.

Du har blivit "mörkad", Harald Hjalmarsson. Ingen högre tjänsteman i kommunledningen kan ha varit ovetande om en sådan resultatmiss. Det finns alla skäl att ifrågasätta kompetensen och lojaliteten också hos de inblandade tjänstemännen. Vi betalar bra löner för kompetenta ledare i vår kommunförvaltning, då skall vi också ha kompetenta ledare som kan arbeta mot uppsatta mål. Dagens budgetering håller inte måttet. Man får inte ha fel på mer än 30 procent av det påverkbara resultatet. Man får inte heller ha så dålig uppföljning att man inte ser en miss av denna storleksordning. Det förefaller som ingen vågat rapportera missarna till dig. Har du verkligen ett öppet samarbete med tjänstemännen?

Harald Hjalmarsson, med ett tapp på 70 miljoner kronor, ett tidigare sparkrav på 30 miljoner kronor och årets sparkrav ligger du nu på en nivå av cirka 70-100 miljoner kronor per år i besparingar för de närmaste 2-3 åren för att nå kommunens mål. Har du ett lag som klarar detta? Jag tror det är tur att du inte är tränare i ishockey. Vägen till framgång ligger i att kunna sätta mål, kunna motivera ALLA medarbetare att följa dessa samt att FÖLJA UPP att den valda vägen ger önskad effekt. Det här är enkelt om alla är motiverade att dra åt samma håll. Är alla motiverade att nå målet, Hjalmarssson? Psajd uttalade motsatsen i pressen.

Att spara 20-30 procent av den påverkbara budgeten är svårt. Man måste slakta bort verksamheter med motorsåg. Utan motorsåg kan detta mål bara nås med kraftiga lönesänkningar. Det tror inte jag är en framkomlig väg, tror du? Det vore intressant att få ta del av de förväntningar du pressenterade för dina medarbetare i kommunen inför detta budgetår.

Det vore än mer intressant att höra hur du genom dina pressenterade utredningar och samråd som tar minst halva budgetåret skall klara sparkravet under den andra halvan. Besparingarna måste då bli dubbelt så stora under den perioden för att nå helårsresultatet. Nu har du chansen att bli en ledare, Hjalmarsson. Då måste du agera och ta de obekväma beslut som situationen kräver själv och du måste ta besluten nu. Om ett halvår är det för sent igen. Se över ditt lag och börja jobba, prata kan vi göra när du nått målen.