ledare

Statusen syns också i lönekuvertet

Lärarfacken har ett tydligt krav i lärarnas avtalsrörelse. Lönegapet mellan lärare och yrkesgrupper med liknande utbildningslängd måste minskas. På lång sikt är målet att höja lärarlönerna med 10 000 kronor i månaden, och redan krävs att lönerna för lärare ska öka mer än för andra yrkesgrupper.
Foto: Scanpix
Foto: Dan Hansson/SCANPIX
Laddar...

Huruvida Lärarförbundet kommer lyckas med sina krav, eller en del av dem, är inte helt självklart. Kraven är svårarbetade, inte minst eftersom att de ju innebär att andra yrkesgrupper i sådana fall kommer behöva stå tillbaka. Men lärarfacken har en rimlig poäng och diskussionen som redan följer är mycket viktig.

Utbildningskvaliteten avgörs i klassrummet. Om det är de allra flesta överens. Goda pedagogiska färdigheter hos lärare slår alla reformer och strategiska förändringar inom utbildningsområdet. På det visade bland annat ESO-rapporten Att lära av de bästa, som kom i november förra året.

Det finns flera ytterligare studier som visar att lärares kompetens är avgörande för elevers resultat. Den ganska logiska tanken att läraren avgör utbildningens kvalitet är välbelagd.

Problemet är bara att alldeles för få söker sig till läraryrket. Det har förmodligen aldrig varit lättare att få jobb på grundskolor och många stolar är tomma vid universitetens lärarutbildningar. Att yrket har för låg status, är en viktig förklaring. Den slutligen genomförda lärarlegitimationen är en produkt av diskussionen kring behovet av att höja den statusen. Statushöjning kräver också att det ska finnas möjlighet till att göra karriär inom läraryrket, vilket utbildningsminister Jan Björklund (FP) har talat mycket om. Nu har initiativet med lärarlegitimation säkert inte gjort någon skada, men samtidigt har den troligtvis inte heller inneburit att läraryrket blivit mer attraktivt sedan dess införande.

Då är Lärarförbundets senaste krav närmre lösningen.

Som grund för läraryrket krävs en relativt lång utbildning och arbetet är krävande. Barn och ungdomar spenderar en stor och viktig del av sin uppväxt i skolan, ansvaret som kommer med läraryrket är stort. Men det syns inte i lönekuvertet. En Sacorapport från förra året visade till och med att det ekonomiskt inte lönar sig att utbilda sig till lärare.

Den svenska skolans negativa utveckling har varit föremål för diskussion länge nu. Reportagen och rubrikerna om utbildningskris och rekordlåga resultat i landets grundskolor avlöser varandra. Det finns många anledningar till att det ser ut så, men kvaliteten i klassrummet är en av dem. Just därför är diskussionen som kommer av lärarfackens krav mycket viktig. En legitimation gör inte lika mycket för status som en rimlig lön.

Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
 
Ledarsidan
Västerviks-Tidningens ledarsida är moderat. Tidningen står fri och obunden från Moderata Samlingspartiet men ansluter till den liberalkonservativa idéströmningen. Den enskilda människans frihet, frihandel och ett starkt civilsamhälle är viktiga ledord för tidningens opinionsbildning.
..
Kontakt

E-post
för insändare och debattartiklar:
torget@vt.se
..
Skriv kortare!
Vi vill ha fler insändare och debattartiklar. Men skriv kort. Då har du större chans att bli läst.
Om du skriver för långt skickar vi tillbaka ditt inlägg eller stryker ner det. I fortsättningen gäller följande:
Insändare: Max 2.000 tecken (knappt en A4), men skriv gärna kortare.
Debatt: Max 4.000 tecken.
     

FRÅGAN

Hur tittar du på tv?

På min tv-apparat.
Via olika playsidor.
Via app i mobil eller surfplatta.
En kombination av alla.

Senaste kommentaren

Inlägg av Anna Ståhlberg
Beslut om nyemission till Gotlandsbåten dröjer

Politikerna bloggarCharter
LMS
Hotel