Huruvida Lärarförbundet kommer lyckas med sina krav, eller en del av dem, är inte helt självklart. Kraven är svårarbetade, inte minst eftersom att de ju innebär att andra yrkesgrupper i sådana fall kommer behöva stå tillbaka. Men lärarfacken har en rimlig poäng och diskussionen som redan följer är mycket viktig.

Utbildningskvaliteten avgörs i klassrummet. Om det är de allra flesta överens. Goda pedagogiska färdigheter hos lärare slår alla reformer och strategiska förändringar inom utbildningsområdet. På det visade bland annat ESO-rapporten Att lära av de bästa, som kom i november förra året.

Det finns flera ytterligare studier som visar att lärares kompetens är avgörande för elevers resultat. Den ganska logiska tanken att läraren avgör utbildningens kvalitet är välbelagd.

Problemet är bara att alldeles för få söker sig till läraryrket. Det har förmodligen aldrig varit lättare att få jobb på grundskolor och många stolar är tomma vid universitetens lärarutbildningar. Att yrket har för låg status, är en viktig förklaring. Den slutligen genomförda lärarlegitimationen är en produkt av diskussionen kring behovet av att höja den statusen. Statushöjning kräver också att det ska finnas möjlighet till att göra karriär inom läraryrket, vilket utbildningsminister Jan Björklund (FP) har talat mycket om. Nu har initiativet med lärarlegitimation säkert inte gjort någon skada, men samtidigt har den troligtvis inte heller inneburit att läraryrket blivit mer attraktivt sedan dess införande.

Då är Lärarförbundets senaste krav närmre lösningen.

Som grund för läraryrket krävs en relativt lång utbildning och arbetet är krävande. Barn och ungdomar spenderar en stor och viktig del av sin uppväxt i skolan, ansvaret som kommer med läraryrket är stort. Men det syns inte i lönekuvertet. En Sacorapport från förra året visade till och med att det ekonomiskt inte lönar sig att utbilda sig till lärare.

Den svenska skolans negativa utveckling har varit föremål för diskussion länge nu. Reportagen och rubrikerna om utbildningskris och rekordlåga resultat i landets grundskolor avlöser varandra. Det finns många anledningar till att det ser ut så, men kvaliteten i klassrummet är en av dem. Just därför är diskussionen som kommer av lärarfackens krav mycket viktig. En legitimation gör inte lika mycket för status som en rimlig lön.