ledare

Brist på insats bör straffa sig

Allt fler barn behöver hjälp mot mobbning. Men deras skolor erbjuder den inte. Därför kräver BRIS, Barnens Rätt I Samhället, bättring genom sin nya rapport med tema psykisk ohälsa. Det är hög tid att undermåligt anti-mobbningsarbete straffar sig.
Foto: Janerik Henriksson/Scanpix
Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX
Laddar...

Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet, håller med BRIS om att det finns stora brister på vissa skolor. Därför ska inspektionen numera kunna utdöma vite och tvinga skolorna och huvudmännen att betala för att lagstiftningen inte efterföljs. Det är en viktig åtgärd som förhoppningsvis kan få den ansvariga kommunen att satsa resurserna på rätt åtgärder.

BRIS-rapporten visar att 26 000 telefonsamtal, mejl och chattkonversationer inkom under förra året. Och många från barn som känner otrygghet i skolan. Förändring behövs i den dagliga verksamheten: i varje skola, på varje ort.

Därför får elevhälsan stort utrymme för förändringsarbete i BRIS-rapporten, och det med rätta. Kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och läkare bör finnas representerade på varje skola, oavsett hur liten eller stor orten är. Eleven ska kunna känna sig trygg i vetskapen om att elevhälsan finns där med rätt sorts hjälp om det skulle behövas.

Men i stället för att själva se till att elevhälsan fungerar satsar många skolor i dag stora pengar på entreprenörer. Dessa är tänkta att sköta arbetet mot mobbningen. När väl sådant samarbete upprättats intalas omgivningen att skolan gör mycket för att bekämpa mobbning. Detta trots att det förmodligen mest innebär hög kostnad för liten verkstad. Eftersom entreprenörerna besöker en skola bara ett par gånger per år blir anti-mobbningsarbetets verkan något ytlig. Förvisso kan utomstående entreprenörer ge en uthållig effekt genom att fortbilda skolpersonalen. Men arbetet mot mobbningen måste ske dagligen och på plats för att vara verkningsfull.

BRIS konstaterar att det är väldigt olika på olika platser i landet och därför fungerar hjälporganisationen som samlingspunkt för stöd till alla barn oavsett ort. För det ska egentligen inte behöva handla om var man bor. Alla orter som erbjuder skola och utbildningsverksamhet ska också kunna ge verksam hjälp vid behov. Det kan tyckas självklart, men glöms ofta bort, menar Eva Waltré, tillförordnad generalsekreterare på BRIS. Till Ekot säger hon att "i dag är det otydligt vem som har det förebyggande stödet."

Tack vare att Skolinspektionen nu kan utdöma vite är chansen större att skolor och huvudmän tar sitt ansvar och skapar mer hållbart arbete mot mobbning och utsatthet. Det är bra, för när det gäller barnen bör vi alltid göra vårt allra bästa.

Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
 
Ledarsidan
Västerviks-Tidningens ledarsida är moderat. Tidningen står fri och obunden från Moderata Samlingspartiet men ansluter till den liberalkonservativa idéströmningen. Den enskilda människans frihet, frihandel och ett starkt civilsamhälle är viktiga ledord för tidningens opinionsbildning.
..
Kontakt

E-post
för insändare och debattartiklar:
torget@vt.se
..
Skriv kortare!
Vi vill ha fler insändare och debattartiklar. Men skriv kort. Då har du större chans att bli läst.
Om du skriver för långt skickar vi tillbaka ditt inlägg eller stryker ner det. I fortsättningen gäller följande:
Insändare: Max 2.000 tecken (knappt en A4), men skriv gärna kortare.
Debatt: Max 4.000 tecken.
     

FRÅGAN

Äger du en egen dator?

Ja.
Nej, jag delar med familjemedlem.
Nej, har bara dator på jobbet.

Senaste kommentaren

Inlägg av Anna Ståhlberg
Beslut om nyemission till Gotlandsbåten dröjer

Politikerna bloggarCharter
LMS
Hotel