75 tjänster i kommunen måste varslas. Oavsett vilka tjänster det rör sig om kommer detta att inbringa ett antal miljoner kronor till kommunkassan, men det kommer inte att täcka hela underskottet. Förmodligen långt därifrån.

Ur ett mänskligt perspektiv är det givetvis mycket beklagligt att folk blir av med sina arbeten. Enskilda kommer att drabbas både indirekt och direkt av att detta - maken eller makan, mamman eller pappan, eller kanske till och med båda, blir av med jobben.

Men ur ett samhälleligt perspektiv är det inte hållbart att kommunens ekonomi är ett stort svart hål. Om 75 tjänster ska bort kommer de kommunala verksamheterna att drabbas. Servicen till medborgarna kommer att inskränkas på olika vis. Då är det också av yttersta vikt att det finns en sammanhängande och välgenomtänkt politisk strategi bakom nedskärningsbesluten. Medborgarna kommer troligtvis inte att köpa allt för många hänvisningar till tjänstemannabeslut. Det är politikerna som har makten och ansvaret.

Än står det inte klart hur besparingarna kommer att slå. Är det topparna som ska kapas? Är det personal på golvet som får gå? Vilka organisationsförändringar är i görningen? Troligtvis klarnar detta i början av kommande vecka. Dock är det ett tecken på att kommunledningen vaknat, nu när det börjar dimpa mer nedskärningsåtgärder för att komma till bukt med den rent ut sagt usla kommunekonomin.