ledare

Långt i från hela lösningen

Kommunvarsel

Kommunledningen har inte haft ordning på och kontroll över ekonomin i Västervik. Nu börjar prislappen för detta att skymtas.

75 tjänster i kommunen måste varslas. Oavsett vilka tjänster det rör sig om kommer detta att inbringa ett antal miljoner kronor till kommunkassan, men det kommer inte att täcka hela underskottet. Förmodligen långt därifrån.

Ur ett mänskligt perspektiv är det givetvis mycket beklagligt att folk blir av med sina arbeten. Enskilda kommer att drabbas både indirekt och direkt av att detta - maken eller makan, mamman eller pappan, eller kanske till och med båda, blir av med jobben.

Men ur ett samhälleligt perspektiv är det inte hållbart att kommunens ekonomi är ett stort svart hål. Om 75 tjänster ska bort kommer de kommunala verksamheterna att drabbas. Servicen till medborgarna kommer att inskränkas på olika vis. Då är det också av yttersta vikt att det finns en sammanhängande och välgenomtänkt politisk strategi bakom nedskärningsbesluten. Medborgarna kommer troligtvis inte att köpa allt för många hänvisningar till tjänstemannabeslut. Det är politikerna som har makten och ansvaret.

Än står det inte klart hur besparingarna kommer att slå. Är det topparna som ska kapas? Är det personal på golvet som får gå? Vilka organisationsförändringar är i görningen? Troligtvis klarnar detta i början av kommande vecka. Dock är det ett tecken på att kommunledningen vaknat, nu när det börjar dimpa mer nedskärningsåtgärder för att komma till bukt med den rent ut sagt usla kommunekonomin.

Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
 
Ledarsidan
Västerviks-Tidningens ledarsida är moderat. Tidningen står fri och obunden från Moderata Samlingspartiet men ansluter till den liberalkonservativa idéströmningen. Den enskilda människans frihet, frihandel och ett starkt civilsamhälle är viktiga ledord för tidningens opinionsbildning.
..
Kontakt

E-post
för insändare och debattartiklar:
torget@vt.se
..
Skriv kortare!
Vi vill ha fler insändare och debattartiklar. Men skriv kort. Då har du större chans att bli läst.
Om du skriver för långt skickar vi tillbaka ditt inlägg eller stryker ner det. I fortsättningen gäller följande:
Insändare: Max 2.000 tecken (knappt en A4), men skriv gärna kortare.
Debatt: Max 4.000 tecken.
     

FRÅGAN

Fiskar du?

Ja, jag är sportfiskare.
Ja, någon gång om året.
Nej, det var länge sedan.
Nej, inte alls.

Senaste kommentaren

Inlägg av Anna Ståhlberg
Beslut om nyemission till Gotlandsbåten dröjer

Politikerna bloggarCharter
LMS
Hotel