Landstinget genomför nu en informationskampanj som handlar om att på ett enkelt sätt se tecken på stroke samt vikten av att den drabbade snabbt får sakkunnig vård . Kampanjen är välkommen, men tusentals kvinnor och män är i dag anhörigvårdare åt någon som fått stroke. Utan deras insats skulle vård- och omsorgsapparaten i kommuner och landsting inte klara sig!

Familjer där någon drabbats av stroke ser fram mot att han eller hon skall komma hem från sjukhus och rehabiliteringskliniker, "för då blir allt som vanligt igen". Men mycket blir inte som förr. Många funderingar kommer: Kan jag fortsätta jobba? Kan min make/maka jobba igen? Hur kommer barnen att uppleva pappa/mamma som har blivit förändrad? Hur blir ekonomin? Kan vi få hjälp? Kan vi behålla huset? Måste vi anpassa bostaden? Kan vi leva ett vanligt familjeliv tillsammans? Kan vi fortsätta vårt vanliga sociala liv?

Ibland blir man som anhörig så upptagen av problemen att man glömmer bort sig själv och sin egen hälsa. Det är då viktigt att man får hjälp och stöd. Man behöver tala med andra som har samma upplevelser och få goda råd om hur man ska hantera en ny situation i familjen. I det egna närområdet finns i de flesta fall en strokeförening att vända sig till. I dessa möts både de som fått stroke och de anhöriga. Där får man stöd och information men erbjuds också en social gemenskap, där man alltid kan känna sig hemma.

Landstingets strokekampanj handlar om insjuknandet. Frågan om stroke gör inte halt där. Den handlar om så mycket mer. Därför måste länets strokeföreningar ges rimliga förutsättningar för att kunna bedriva aktiviteter till nytta för de som drabbas liksom deras anhöriga. Landstinget och kommunerna måste tydligt visa sin uppskattning av föreningarnas arbete. Enklast gör man det genom ökat ekonomiskt stöd.