Men snälla Bernhard, du lever ju i forntiden. Att vi har billig el i Sverige har vi just kärnkraft och vattenkraft att tacka för. Vår kärnkraft producerar nu el för cirka 20 öre/kWh medan motsvarande för vindkraft är 70-90 öre/kWh. Vindkraft är fruktansvärt dyrt eftersom de måste byggas fem gånger större än den medeleffekt de ger och dessutom 150 m upp i luften. Man befarar att många vindkraftföretag kommer att gå omkull.

Vår nuvarande kärnkraft Gen2 är cirka 30 år gammal och har passerat "bäst före-datum". I stället för att klandra att det inte alltid fungerar borde du i stället rikta klander mot ditt eget parti - Miljöpartiet och Centern för att ha förhindrat, att det vi nu har bytts ut mot modernare och bättre.

När du skriver att uranet räcker något årtionde till är du fullständigt vilse. Om vi skall ha ett bränslepris på 2 öre per kWh då har du kanske rätt. Men går vi upp till 4 öre finns det bränsle i hundra år. Och med Gen4-teknik räcker det som nu finns i mellanlager i Oskarshamn i hundratals år utan att mer behöver brytas.

Av allt ont som finns är vindkraft det mest onda eftersom det förstör så mycket för så många utan nytta. "Att vindkraft skall ersätta kärnkraft" skriver du, man tar sig för pannan inför din okunnighet.

Därnäst kommer biokraft. Inte ens om hela Frankrikes yta skulle användas för att producera bränsle skulle det räcka att driva de bilar som finns där. Problemet med småskaligt, ekologiskt, bioenergi och vindkraft är att det blir så storskaligt. Vår jord är för liten, den räcker inte till för att odla allt som behövs. Dessutom är biokraft mer koldioxiddrivande än kolkraft.

Bioenergi är en bristvara, den räcker inte till utan förödande konsekvenser för vår miljö. Att den kärnkraft Gen2 som vi har skall avvecklas är vi helt överens, det borde redan skett. Kärnkraft Gen3 är en parentes som vi har framför oss och måste gå igenom. Finland bygger två, kanske tre, sådana. Det vi kan hoppas på är Gen4 som kan leverera miljövänlig, billig och säker energi i tusentals år. En svensk grupp vill bygga en liten sådan anläggning nu för att utvärdera tekniken.

Jordens temperatur har alltid förändrats och vi rår inte över solen som nu går in i en ny fas. Det enda vi kan vara säkra på är att antingen kommer det att bli varmare eller också blir det kallare. Vilket tycker du vore bäst? Hur kommer det sig, Jan-Olov Bernhard, att just miljö- och centerpartister är de som mest driver åtgärder, som förstör vår miljö och vår ekonomi men utan att kunna rädda jorden?