Vad har Hiroshima och radioaktiv ammunition med den här debatten att göra? Jag försöker hålla mig borta från de försök som finns, att med "klimathotet" som upptrissat och enande argument, skapa en socialistisk världsstat. De försök som gjorts i Kyoto, Köpenhamn, Durban och Montreal har alla misslyckats. Vi får hoppas att sådan överstatlig socialisering misslyckas även i fortsättningen.

Utveckling mår bäst av att inte alla blir tvingade att gå i samma, ofta felaktiga, fotspår.

Du skriver "fattiga får leva i armod". Ja, de stora elkonsumenterna är befriade från certifikatavgift. Det är bara de små ofta fattiga elkonsumenterna som tvingas betala. Tacka Maud Olofsson för det. Även bioenergi och vindkraft som "miljömuppar" kräver drabbar främst de fattiga, dig och mig och vår miljö. Bioenergi tar maten ur munnen på dem som svälter därför att vår jord inte är tillräckligt stor att förse 7 miljarder människor med mat och bioenergi.

Att vindkraftverken måste byggas fem gånger större än den medeleffekt de levererar och att energin måste sparas i vattenmagasin är mycket dyrt och miljöförstörande därför att stora ytor och kapital förstörs för befolkning, fauna och flora.