Någon försökte slanga ut bensin från min bil som var parkerad på en belyst plats framför huset. Med betydande sannolikhet var de unga nybörjare, kanske sugna på att köra sin moped. Men hur som helst, deras slang fastnade i låset i bensinluckan och tjuvarna lämnade då kvar den inlåsta slangen. Kan hända att hundens aktivitet skrämde dem. Nattjuvarna bara försvann från brottsplatsen.

Polisanmälan togs vänligt emot med resultat att den lokala polisen avskrivit ärendet utan åtgärd. Är då inbrottsförsök i min bils bensintank ett brott, eller är det bara en medborgerlig rättighet? Min upplevelse av polisen är "bekvämt vänligt nonchalanta", även genom andra erfarenheter.

Det är inte så många decennier sedan som Sverige internationellt framstod som ett laglydigt land, tydligt utöver det vanliga, och detta är ett bevisbart faktum. Denna image är nu helt borta, den ersattes av rykten om den svenska synden. Kan den förändringen förklara skillnaden mellan laglydnaden och "brottslighetens eldorado". Eller är brottförsöksignorerande poliser enda förklaring? Alla är ju numera så "moderna", både det profana samhället och kyrkorna. Men trenden av laglösheten på alla nivåer i samhället, även inom familjerna, är tydlig. Har laglösheten sin grund i Palmes fria uppfostran? Eller i kyrkornas religiösa omteologiserande av Ordet?