Alla av oss har ju läst i bland annat lokaltidningen och hört på lokala nyheter om att vi måste spara i Västerviks kommun. 75 tjänster ska bort av kommunanställd personal. Förhoppningen är att många ska kunna gå av "naturliga" skäl, det vill säga pensionsavgångar. Men det räcker inte utan nu har annan personal blivit informerade av sin chef om vad som "eventuellt" komma skall.

Det man funderar på som kommuninvånare är hur detta skall gå till? Om nu dessa personer kan sägas upp rakt upp och ner (det handlar om många) då ställer man sig frågan: har dessa personer varit överflödiga tidigare? Så klart får kvarvarande personal ta över dessa arbetsuppgifter, men varför har man inte gjort det tidigare? Har kommunen överflöd på personal? Det verkar ju inte bättre. All denna neddragning verkar orimlig och sker panikartat.

En annan sak man funderar över är varför "golvfolket" ska bort som är lägst avlönade. Varför skär man inte på toppen? Alla tjänstemän sitter lugnt kvar på sina stolar och delegerar till underchefer som får uppdraget att meddela detta obehagliga till berörd personal. Vari ligger deras ansvar i denna besparing? Politiker kan vi välja bort men tydligen inte tjänstemännen. Vad är detta? Personal på golvet är väl inte skyldiga till att läget är som det är, eller? Tror att många av dem som blir uppsagda tar detta ytterst personligt.

Vad händer med den uppsagda personalen? Jo, nu träder Las och turordningen in i bilden samt antal anställningsår, vilket i sig är riktigt och ska så vara. Det betyder att uppsagd personal kan bli förflyttad någon annanstans inom kommunen eller inom den enhet man blev uppsagd ifrån. Det betyder i sin tur att ungdomar ytterligare kommer att slås ut i denna redan utsatta ungdomsarbetslöshet som råder. För jag antar att de inte har så många anställningsår. Då ska den som blir förflyttad må bra och med gott samvete ta över arbetet.

Hur kunde det bli så här?