För ett år sedan började nämndhuset tömmas på personal under tumultartade former. Mögelproblem gjorde att arbetsmiljön på några håll i huset var undermålig. Dessutom fanns stora investeringsbehov för att kunna handikappanpassa byggnaden.
Allt talar för att det blir en rivning. Ägaren, Tjust Fastigheter, väntar på att en ansökan om rivningslov ska beviljas.

Inför rivningen har länsmuseet gjort en inventering av byggnaden. De har hittat en hel del intressant.
- En del är välbevarat, annat har ändrats genom åren, säger Magnus Johansson, antikvarie.
Egentligen är det fel att tala om nämndhuset som ett enda hus. Egentligen är det tre: Ångpannehuset från 1897, som byggdes när Västervik skulle elektrifieras, Elektricitetsverket som byggdes 1906 och till sist själva nämndhuset från 1948.

Framförallt är det Elektricitetsverket som länsmuseet fastnat för. Byggnaden är ett tidigt verk av den kände arkitekten Carl Bergsten. Byggnaden har visserligen byggts om på 30-talet men det syns ändå spår av originalbyggnaden utvändigt. Till exempel burspråket som vätter ut mot Brunnsgatan.
- Invändigt är de två nedersta våningsplanen ombyggda, men de översta våningarna är välbevarade. Det finns en välbevarad lägenhet med valv och kakelugnar som är väldigt fin, säger Magnus Johansson.
Även den nyaste delen som vätter mot Brunnsgatan tycker han är intressant.
- Den är lokalhistoriskt intressant, den berättar om hur staden styrdes under en period.
I sin rapport föreslår de att man åtminstone försöker bevara byggnadens fasad.

Artikelbild

| I förgrunden syns den äldsta delen, den gamla Ångpannebyggnaden från 1897.

Samtidigt säger Magnus Johansson att länsmuseet inte gjort någon teknisk undersökning. Det blir andra som får bedöma vad som kan räddas, och vad som måste rivas.
- Vi är medvetna om att byggnaderna är i dåligt skick, säger Johansson.
Det gäller inte minst den nyaste delen. Den byggdes 1948. Redan 1951 gjordes en utredning av tekniska brister i byggnaden. Det hade uppstått sprickor i byggnadens betongbjälklag. Orsaken kan ha varit dålig kvalitet på armeringsjärn, att man inte tagit hänsyn till betongens krympning vid torkning eller att ovarsamhet vid formgjutningen.