Jan-Erik nämnde i anslutning till föreningens verksamhets-berättelse vilka ansträngningar man från föreningens sida gjort för att få tillgång till en större lokal. Många och positiva kontakter med Kultur och Fritid har man haft, men det hela har runnit ut i sanden eftersom kommunen genomfört lokalpolitiska och organisatoriska förändringar.

Föreningen har i nuvarande lokaler inga möjligheter att utvecklas och att satsa på en inriktning till ungdomar är utesluten då föreningen saknar möjlighet att kunna ta emot dessa.

Valberedningen med Bernt Kedfors som ordförande hade gjort ett bra förberedande arbete och följande val gjordes:

Till ordförande Jan-Erik Karlsson, sekreterare: Lars Zeed, ledamöter till styrelsen: Anita Lindh, Annika Limander och Gun-Britt Andersson. suppleant: Inge Holgersson, ledamöter till tävlingskommittén: Birgitta Mårtensson, Bertil Nilsson och Christer Karlsson, revisor: Ulf Eliasson, revisorssuppleant: Sune Johansson, festkommitté: Marianne Bengtsson, Gun-Britt Andersson och Bernt Kedfors.

Tävlingskommitténs ordförande Hans-Åke Bäckström företog prisutdelning till 2012 års klubbmästare i följande klasser:

Mixed Trippel: Solveig Johansson, Bertil Nilsson och Krister Johansson, Dam Singel: Anette Zaklada, Herr Singel: Petter Svensson, Dam Dubbel: Anita Lindh och Maj-Britt Klingler, Herr Dubbel: Matti Leete och Lars Zeed, Mixed Dubbel: Gun-Britt Andersson och Arne Jonasson.