Debatt Cancer är en av de sjukdomar som många fruktar och som många haft eller har egna erfarenheter av. Allt förebyggande arbete är viktigt och nödvändigt. Dessutom hoppas vi hela tiden att forskning och framsteg inom sjukvården ska ge oss bättre behandlingar och insatser som gör att man kan bota fler.

Sambandet mellan tobak och cancer har varit ett känt faktum under en relativt lång tid. Många kampanjer och informationsinsatser har drivits som syftar till att minska och helt utradera tobaksbruket. Däremot har det inte funnits samma kännedom när det gäller sambandet mellan alkohol och cancer. Detta dels på grund av att det inte givits lika stor uppmärksamhet, men troligen också för att det är mera tabu.

Konsumtionen av alkohol är, efter rökningen, den näst största faktorn bakom sjukvårdsbördan av cancer globalt enligt en uppskattning gjord av WHO. Antalet fall av cancer orsakade av alkoholkonsumtion uppskattas internationellt sett ha ökat under de senaste decennierna till cirka 770 000 år 2012, det motsvarar 5,5 procent av alla cancerfall. Siffran för dödsfall är 5,8 procent och är särskilt hög i Europa, Västra Stillahavsområdet och Sydostasien.

Alkoholens påverkan på antalet dödsfall i cancer i Sverige är tyvärr ingen upplyftande läsning. Statistik från 2014 visar att 10,6 procent av tjock- och ändtarmscancer har sin huvudsakliga orsak av alkoholkonsumtion. Siffran för bröstcancer är 10,7 procent medan för övriga cancersjukdomar är siffran något lägre. Slår man ut ett genomsnitt för tio cancersjukdomar blir alkoholens betydelse 4,5 procent.

Hur orsakar alkoholen cancer då frågar sig många? När alkoholen bryts ner i kroppen bildas stora mängder av ämnet acetaldehyd. Acetaldehyd är giftigt och skadar celler och orsakar brott och mutationer på DNA. Det innebär att kroppens förmåga att korrekt återbilda sig själv skadas. Den här processen anses vara den främsta orsaken till att tumörer och cancer utvecklas. Acetaldehyd har också visat sig orsaka cancer hos försöksdjur. Alkohol orsakar även oxidativ stress genom att främja bildandet av fria radikaler och stör kroppens försvarsmekanismer, vilket kan skada eller förändra DNA.

Det finns numera en relativt bred forskning och analys av sambandet mellan alkohol och cancer. Svenska Läkarsällskapet har tillsammans med Forum Ansvar, IOGT-NTO samt CERA, centrum för utbildning och forskning kring missbruk och beroende på Göteborgs universitet tagit fram en rapport som ger nya perspektiv på behov av förebyggande insatser mot cancer.

Frågan om förebyggande insatser mot cancer är en fråga som har stor betydelse för folkhälsan och som kan bli avgörande för enskilda människors liv och hälsa. Därför gäller det att nu lyfta fram det som forskning och vetenskap pekar på för att minska riskerna för cancer och på olika sätt prioritera de förebyggande insatserna.