Debatt Det är dags för en seriös debatt om värderingar och det utbredda hedersrelaterade våldet och förtrycket i Sverige idag. Det måste förebyggas och bekämpas kraftfullt i hela samhället.

Carin Götblad, regionpolischef i Uppsala och tidigare regeringens samordnare för våld i nära relationer, skrev i somras att mörkertalet över hur många som är utsatta för hedersförtryck, bland såväl barn och unga som bland vuxna, är gigantiskt. En rapport hon lade fram 2014 visade att omkring 100 000 tjejer och killar i Sverige i dag lever under förtryckande hederskulturella normer.

I rapporten ”Elvahundra” från förra våren kartläggs förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn, bland 1 100 ungdomar mellan 12 och 18 år och ett 50-tal föräldrar med icke-svensk bakgrund. Resultatet visar att hedersnormen råder i både muslimska och kristna familjer.

Flera muslimska feminister har varnat för ökade spänningar i samhället. Soheila Fors, som skapat ett antal säkra miljöer för hederskulturernas offer, har samma budskap. De och deras föräldrar kom just hit för att de hade hört att Sverige var ett land där förtryck under diktatur och religion inte fanns.

I dag är det inte så. Antalet utanförskapsområden har ökat till 130 områden år 2014. I många storstadsförorter styr kriminella gäng, det är utanförskap och fattigdom. Rättssamhället utmanas. Bilar sätts i brand och blåljuspersonal utsätts för stenkastning vid utryckningar. Moralpoliser ger sig på kvinnor som inte har rätt klädsel eller är på ”fel” ställe vid ”fel” tid. Det är mycket oroande. Något måste göras nu.

Vi som är uppväxta under 60- och 70- talet fick uppleva att kvinnors rättigheter och friheter ökade stort i Sverige. Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump har inspirerat oss och många flickor långt utanför Sveriges gränser. Boken om världens starkaste flicka behövs mer än någonsin.

Ska vi komma tillrätta med hedersförtryck och våld måste vi våga se. Redan 2009 uppmärksammade Kristdemokratiska Kvinnoförbundet (KDK) hedersvåld och förtryck i en rapport med förslag på åtgärder.

• Kunskap och utbildning om hederskultur måste öka hos all personal inom förskola, skolan, vården och socialtjänsten

• Polis och rättsvårdande myndigheter måste få ökade resurser att utreda brott i hederns namn

• Nationell stödlinje behövs och ökad myndighetssamverkan är nödvändig

• Alla elever ska delta i obligatorisk undervisning

Ett jämställt samhälle är ett hållbart samhälle, både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Vi måste våga se och agera mot diskriminering och förtryck. Vi är stolta över att Sverige tagit emot människor på flykt, i behov av skydd. Men i vårt land gäller våra regler och vår värdegrund. Alla människors lika och okränkbara värde gäller alla och alltid. Tillsammans kan vi göra skillnad.