DEBATT I vårt avlånga land bor det över 2 miljoner pensionärer. Sverige har mycket att tacka denna grupp för vår välfärd. Landets seniorer har tagit hand om och fostrat den yngre generationen. De har arbetat och slitit för att få vardagen att gå ihop, och de har varit med och grundat samhällsbygget av det moderna Sverige.

Det är därför med sorg vi Moderater ser att alla pensionärer inte får ekonomin att gå ihop. Alldeles för många har det knapert och måste vända på varje krona, trots att de en gång har bidragit med så mycket.

Vi anser att det inte bara ska löna sig att jobba och att vilja jobba, utan även att ha jobbat. En av våra viktigaste frågor är därför sänkt skatt för alla pensionärer. Redan under alliansregeringen sänktes skatterna för pensionärer med 16 miljarder kronor, vilket gav mellan 600 och knappt 1000 kronor mer per månad. Moderaterna tycker nu att det är dags att gå ett steg längre och fortsatt sänka skatten med mer och för fler pensionärer. Det är särskilt viktigt att personer med låga eller genomsnittliga pensioner ska få en skattesänkning.

Vårt förslag innebär också sänkt ålder för det förstärkta jobbskatteavdraget till 64 år för dem som fortsätter jobba. Det gynnar både arbetslinjen och stärker pensionssystemet. Många vill också fortsatt bidra med sina kunskaper och erfarenheter på en arbetsplats även efter man fyllt 64. Erfarna medarbetare är dessutom behövda – särskilt när det råder brist på kompetent personal inom exempelvis vården och omsorgen.

Moderaternas förslag innebär totalt skattesänkningar på mer än 17 miljarder kronor för pensionärer och för personer över 64 år som arbetar. Med detta kommer det inte längre finnas någon skatteskillnad mellan lön och pension. Vi tar ansvar för att det ska vara lika för alla. Det är rätt och det är rättvist.

Alla generationer ska respekteras och få det ekonomiska erkännande de förtjänar. Det är så vi skapar en framåtanda och en god sammanhållning generationerna emellan.