Debatt Ta bort pensionärsskatten!

I januari passerade vi 10-miljonersstrecket i antal invånare i Sverige. Samtidigt som vi blir fler, blir vi också äldre. Idag är ungefär två miljoner personer 65 år eller äldre och drygt en halv miljon är över 80 år. I detta läge väljer regeringen att göra det dyrare att anställa äldre genom att införa den särskilda löneskatten för personer över 65 år som alliansregeringen tog bort. Istället för att premiera äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden gör man motsatsen. Äldres kompetens och möjligheter att bidra på arbetsmarknaden ignoreras.

Deras politik verkar tyvärr också fått effekt. Den positiva trenden vi sett sedan 2005, som visat på en uppgång av antalet äldre som är sysselsatta, har nu brutits. Mellan år 2005–2015 ökade antalet äldre som fortsatte jobba med 100 000 personer, sysselsättningsgraden steg från 10,1 till 15,8 procent. Nu vänder kurvan nedåt.

Man kan inte införa en straffskatt på arbete om man vill få fler att jobba. Vi vill istället ta bort den särskilda löneskatten och införa dubbelt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder. I motsats till regeringen ser vi värdet av att fler äldre, som vill och kan, stannar kvar i arbetslivet några år till.

Att vara äldre i dag ser väldigt olika ut. Somliga kan leva ett aktivt liv långt efter pensionering, andra är i behov av omvårdnad i vardagen. En del oroas för att räkningarna inte ska kunna betalas och många tycker skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer är orättvis. För oss är det viktigt att både möjliggöra en förstärkt pension genom att kunna jobba lite längre men också att utjämna i beskattning mellan lön och pension.

Vi anser därför att skattegapet mellan pensionärer och löntagare ska stängas helt och hållet. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att år efter år upprätthålla en skatteskillnad. Alliansregeringen sänkte på vårt initiativ skatten för pensionärer fem gånger med över 16 miljarder – med tonvikt på de lägsta pensionerna, men vi nådde inte hela vägen i att ta bort skatteskillnaden. Socialdemokraterna utlovade att ta bort pensionärsskatten i valet 2014 men nu är det tyst från regeringen.

Om vi får bestämma tas den så kallade pensionärsskatten bort och för att fortsätta stärka upp de pensionärer med allra sämst ekonomi vill vi också höja bostadstillägget kraftigt.

Äldre människors livserfarenheter kan tas till vara på många sätt. Huvudsaken är att man ges möjlighet att välja och att man uppmuntras att vara delaktig i samhällsbygget hela livet.