Debatt Den 3 maj deltar jag i ett samråd med regeringen. Företrädare för landets cirkusar har kallats för att diskutera ett förbud av elefanter och sjölejon. Vårt krav är ett omedelbart förbud av dessa djur. De finns inte på cirkus i Sverige.

Regeringen hade tänkt hålla liv i elefantfrågan över valet och införa förbudet först 2019. En inte allt för vågad gissning är att de och övriga riksdagspartier vill framstå som handlingskraftiga för att vinna unga veganröster genom att kräva och lova elefantförbud, utan att stöta sig med viktiga väljargrupper inom häst- och hundsporten eller lantbruket.

Vi uppvaktade regeringen i höstas. Då framförde vi att valrörelsen 2018 blir ett helvete för återstående cirkusar om elefanter fortfarande är tillåtna. Politiker är under den här perioden inte mottagliga för fakta och kommer skamlöst att utnyttja situationen. Det har redan börjat. Vänsterpartiet i Borås motionerade nyligen om förbud mot cirkusar med vilda djur på kommunal mark. Kommunalrådet (S) i Borlänge gick häromdagen ut och förklarade att kommunen stoppar cirkus. Motiveringen är bland annat att elefanter kommer in i folks trädgårdar. I så fall är de rosa.

I cirkusfrågan är politiker helt oförstående för grundläggande demokratiska principer. Likabehandling är ett krav i både den svenska konstitutionen, regeringsformen, och i FN-deklarationen om medborgerliga och politiska rättigheter. Inom ridsporten finns en gren som heter voltige. Det är balans och akrobatik till häst. Motsvarande nummer framförs på cirkus. I ett demokratiskt land kan voltige tillåtas inom hästsporten, men förbjudas på cirkus.

Djurrättsaktivisterna är väl medvetna om det här. Deras mål är att förbjuda all djurhållning, men om de presenterar hela paketet så vänder svenska folket dem ryggen. Istället bryter de ned frågan till mindre områden utan brett folkligt stöd. På mobbarnas vis utsåg de minkfarmare och cirkusar till sina första offer. När cirkusen i det närmaste är nedkämpad går de vidare mot lantbruket. Men här blev det stopp efter LRF:s utspel. Landets ledarsidor och landsbygdsministern fördömde trakasserierna.

De har även demonstrerat vid hästsporttävlingar, bland annat under Gothenburg Horse Show i februari. Om detta rapporterades ingenting i medierna. Varken pressen eller politikerna vill utmana landets näst största ungdomsidrott med 50 000 aktiva och en pengastark spelindustri i ryggen. Särskilt inte ett valår.

Vill du värna rättan att äga och tävla med hästar och hundar, ställ upp för Sveriges återstående cirkusar. De är landets mest bevakade, kontrollerade och dokumenterat bästa djurhållare.