DEBATT. Svar på Elin Landerdahls debattartikel i VT 29/6 Det är mycket bra att Moderaterna i kommunen genom Elin Landerdahls debattartikel erkänner sitt partis skuld i det svek som drabbat barn med en allvarlig grad av särskilda behov i våra skolor. Hon konstaterar att det var fel och nu måste felet åtgärdas. Moderaterna har tillsammans med övriga partier som haft majoritet de senaste två mandatperioderna medverkat till nedläggningen av kommunens resursskolor som var till för just dessa barn.

Vi Liberaler har kraftigt motsatt oss denna neddragning av stödet till dem som behöver det mest. Ingen av de utvärderingar eller andra signaler som nått oss via BUN, lärarkåren eller föräldrar visar att nedläggningarna varit lyckade eller att stödet och hjälpen till barn- och ungdomar med större grad av särskilda behov blivit bättre. Tvärtom har det varit ett stort svek mot de med allra störst behov, men också mot pedagoger och personal som inte haft tillräckliga resurser eller möjligheter att ta hand om dessa barn.

Men också ett svek mot klasskamrater och barn med mindre grad av särskilda behov som kommit i kläm i den oro, det tumult och de många tillfälliga lösningar som blivit resultatet av den så kallade inkluderingen som i själva verket inneburit en än värre exkludering.

Varje budgetmöte i kommunfullmäktige sedan den huvudlösa nedläggningen och neddragningen på stödet till barnen med en allvarlig grad av särskilda behov har vi liberaler lagt förslag och satsat medel för en omorganisation och nystart för det här stödet. Vi har i debatt efter debatt och i artiklar gjort samma sak. Det har varit tyst. Inte ens ett svar. Förrän nu senaste året då några få partier sagt att något bör göras. I en rapport till BUN larmade pedagogerna i det mobila teamet ”att läget var kaotiskt” och att ”det finns ingen beredskap för de explosiva elever som är i allra störst svårigheter i kommunen idag”, ”ofta är det nu så att de som har minst utbildning har hand om elever som har den svåraste problematiken”.

I årets budgetarbete var vi Liberaler konkreta och föreslog hur vi kan börja arbeta för att återupprätta det stöd som gått förlorat. I Linköping har man behållit och framgångsrikt fortsatt arbetet med små resursskolor. Skolorna har en pedagog per två elever. Socialt samspel, förtroendefull anknytning och individuellt anpassad undervisning med mycket praktik är ledord för arbetet. En psykolog, en skolsköterska och tre socialsekreterare är knutna till skolorna. Personalen har nära kontakt med vårdnadshavarna.

Det vi föreslog var att omedelbart inleda planering och rekrytering för ett inrättande av i första steget två resursskolor enligt Linköpingsmodellen senast höstterminen 2019. Ett konkret förslag som övriga partier lätt hade kunnat ansluta sig till, arbeta in i sina budgetar och få förverkligat, men svaret blev nej. Det är sent men bra att nu (M) vill få något gjort.

Anslut er gärna till vårt förslag. Som förälder, pedagog och väljare ska du veta att med ett starkt stöd i höstens val kommer vi liberaler att kunna se till att detta genomförs!