Debatt Svar till VT:s ledarsida 24/2

Nu vevar VT:s Jakob Styrenius projektet Slottsholmen och min roll för fulla varv. Extralånga ledarsidor varje dag med påhopp om ”lögn” och svordomar som ”banne mig”. Vad är det som pågår?

Låt mig kort påminna om projektet. Visfestivalen är ett av Västerviks starkaste varumärken. Därför fanns det en bred enighet under sent 90-tal om att undersöka om festivalen kunde stärkas med ett Visans hus på Slottsholmen. Kommunen, EU och regionförbundet finansierar. År 2008 står det klart att ingen vill finansiera ett Visans hus. Visskolan och visbiblioteket är dock konkreta resultat. Två problem har nu uppstått. Föreningen Visan, som äger huset och stöder Visfestivalen, har fått dålig ekonomi och byggt upp skulder till kommunen. Väntetiden har fått byggnaden att förfalla, och är nu en missprydnad i ett känsligt läge.

Två år senare har Björn Ulvaeus och Alm Equity plockat upp 2008 års idé från Skanskas distriktschef Anders Johansson om att bygga ett höghus med bostäder, samt restaurang och lokaler i botten, något som skulle kunna ge en investering ekonomi. De uppskattar investeringen i ett nytt hus till 150 miljoner. I Västervik ser vi att deras idé hjälper till att lösa våra problem. Köper Björn Ulvaeus restaurangfastigheten för 2,5 miljoner så återställs ekonomin i Föreningen Visan, den kan fortsätta stödja Visfestivalen. Samtidigt blir vi, när det byggs nytt, av med den förfallna byggnaden och kritiken av densamma. Allt utan kostnad för kommunen. Om vi skulle göra samma sak själva kommer det att kosta 6,5 miljoner och då är fyra av dem en uppskattad rivningskostnad.

När de något senare köper restaurangen av Föreningen Visan blir de ägare av en byggnad med tomträtt. De ska bygga för 150 m och vill därför äga tomten. Priset på tomtmarken, 750 000, sätts nu utifrån samma praxis som kommunen tillämpat i åratal. Det innebär att en tomträttsinnehavare har rätt att friköpa tomten till det högsta, av de två värdena, taxeringsvärde eller 10 gånger den årliga tomrättsavgiften. Björn Ulvaeus/Alm Equity har således inte specialbehandlats, utan fått precis samma villkor som andra köpare som innehar en tomträtt. Ja, praxis ger antagligen ett förmånligt pris. Men är förslaget då istället att vi skulle ha välkommat Björn Ulvaeus och 150 miljoner i investeringar i Västervik genom att avvika från praxis till hans nackdel?

Jakob Styrenius driver i VT precis samma tes som Uppdrag Granskning. Jag är korrumperad: Helt bländad av kändisskapet hos Björn Ulvaeus lurar jag andra politiker till att gå ärenden som bara gynnar kändisen. Ovan har jag visat att det finns ett antal goda och logiska skäl för att kommunen under min tid välkomnar Björn Ulvaeus, för försäljningen av tomten och för prissättningen.

Och jag vidhåller att en Björn Ulvaeus som trivs i Västervik vore en utmärkt tillgång för vår bygd. Istället har hans projekt kommit att användas som ett slagträ i partistrider.