Debatt Regeringen förbjuder elefanter och sjölejon på cirkus. Det är resultatet av en uppvaktning i höstas, som gjordes av mig som ledamot i Cirkusakademien och en företrädare för ett av landets kvarvarande cirkusföretag.

Utredningen om ny djurskyddslag överlämnades till regeringen 2011. Där föreslogs ett förbud att kringföra elefanter och sjölejon för uppvisning. Övriga vilda djur förbjöds redan 1960. De svenska cirkusföretagen anpassade sig snabbt till den förväntade regeländringen. Sedan 2013 har inga vilda djur över huvud taget visats i en manege på svensk mark.

Trots det accelererade kritiken. Populistiska politiker av alla kulörer försökte sko sig på frågan och motionerade om förbud mot vilda djur på cirkus, både i kommuner och i riksdagen. Ingen av dem kontaktade landets cirkusföretag eller Cirkusakademien för att ta reda på fakta. Situationen blev ohållbar och i höstas uppvaktade vi regeringen med krav på ett skyndsamt förbud av elefanter och sjölejon. I sak är det ett slag i luften, men förbudet var nödvändigt för att få stopp på en destruktiv debatt. Vi fick gehör.

Åtgärden kräver ingen ny djurskyddslag. Regeringen kan på egen hand komplettera dagens förbudslista i förordningen. Det är vad som nu sker. Den möjligheten har nuvarande regering och tidigare Alliansregering haft sedan förslagen presenterades 2011, men ingen av dem har brytt sig om att ens prata med cirkusföretagen, förrän vi tog initiativet genom en uppvaktning.

Västervik har varit ledande i debatten, genom det kommunala förbudet mot cirkusar med vilda djur på kommunal mark. Vår kommun har sedan många år affärsrelationer med de svenska cirkusföretagen. De faktureras och betalar varje år markhyra, kommunen har adresser, e-post och telefonnummer. Men ingen kontaktade cirkusarna.

En kommun som struntar i att prata med berörda företag innan man vidtar åtgärder, har inget bra företagsklimat.

Västervik fick efterföljare, vilket gjorde att djurrättsaktivister uppmuntrades att förfölja seriösa företag runt landet. Situationen har varit kaotisk de senaste åren. 2013 fanns fem större cirkusföretag i Sverige, enligt länsstyrelsernas besiktningar förstklassiga djurhållare utan vilda djur. 2018 finna bara två av dem kvar, Brazil Jack och Olympia. Båda är hårt ekonomiskt trängda.

Västervik behöver efter detta rehabilitera sig som företagskommun. Förslagsvis ber kommunen Brazil Jack och Olympia, årliga kunder sedan 25 – 30 år, om ursäkt och bjuder på markhyran, för att markera att cirkus är en välkommen del av Västerviks kulturutbud.