Debatt Under våren har jag för Cirkusakademiens räkning genomfört den första större undersökningen av hur djur haft det på cirkus i Sverige sedan år 2000. Jag har begärt in kontrollrapporter, domar och liknande från samtliga kommuner, länsstyrelser och domstolar samt från Jordbruksverket, vilka även förvaltar arkivet från nedlagda Djurskyddsmyndigheten. Dessutom har jag kartlagt den forskning som finns, i Sverige och Internationellt. Forskningen är närmast obefintlig.

Hela problemet kokar ned till en tysk familj som turnerat i Sverige under tre olika cirkusnamn. De svarar för nästan alla allvarliga anmärkningar under de senaste 20 åren. Det enda med rättslig tyngd som gäller en svensk cirkus var ett sjölejon som 2013 födde en kut under turné. Den lyckliga tilldragelsen utmynnade i namntävling i rikspressen. I själva verket var det ett brott mot djurskyddslagen. Dräktiga och nyförlösta djur får inte transporteras, vilket gäller alla djurhållare, även privatpersoner. Åklagaren lade ned fallet.

En av den tyska familjens cirkusar hette Mustang och fick ett befogat djurförbud 2005. Det föregicks av en lång rad föreläggande som inte efterlevdes. Utifrån de missförhållanden som framkommer i protokollen, borde Mustang inte ha tillåtits att turnera i Sverige.

2004 tog Djurskyddsmyndigheten initiativ till att samordna landets alla kommuner i kontroller av samtliga turnerande cirkusar. Slutrapporten ger vid handen att problemen var tyska Mustang.

Samma bild ger arkivet i Västervik, där kommunfullmäktige på 1990-talet beslutade att djurhållningen skulle kontrolleras på alla cirkusar som hyrde kommunal mark. Mellan 1999 och 2008 var det totalkontroll i kommunen. Därefter tog länsstyrelsen över djurtillsynen. Sedan dess har tolv kontroller gjorts av cirkus i Kalmar län. Inget allvarligt upptäcktes och flertalet anmälningar avskrevs som obefogade, Utöver ett omfattande föreläggande mot Mustang finns en enda anmärkning mot svenska cirkusar i Västervik, en medföljande privathund hade klor som behövde klippas.

De mest kritiska till cirkusdjur är Djurens Rätt och Sveriges Veterinärförbund. Jag har bett dem om inspektionsrapporter, forskning och liknande som underbygger att cirkus till sin natur skulle vara sämre för djur än annan djurhållning. Djurens Rätt kan inte presentera någonting med evidens. Hela deras argumentation bygger på exempel från fjärran länder och hörsägen. Sveriges Veterinärförbund har svarat att de ska ta upp min fråga vid nästa styrelsemöte.

Analysen är ännu inte klar. Har någon i läsekretsen något att bidra med, tar jag tacksamt emot det. Det ska vara material med evidens och som är relevant för svenska förhållanden, inte 15 år gamla artiklar om hur elefanter tränas i Thailand.

Till sist en stilla undran: Hur var det möjligt att ett enigt kommunfullmäktige i Västervik kunde besluta om förbud mot cirkusar med vilda djur utan saklig grund, utan att det finns något problem, endast grundat på hörsägen och fördomar?